โปรโมชั่น เน็ตมือถือ AIS TRUE DTAC

โปรโมชั่น เน็ตมือถือ AIS TRUE DTAC
โปรโมชั่น เน็ตมือถือ AIS TRUE DTAC 01

วิธีสมัครโปรโมชั่นเน็ตมือถือมีดังนี้

โปรโมชั่นเน็ตมือถือรายเดือน

 • AIS
  • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน AIS iService
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ AIS
  • สมัครผ่านศูนย์บริการลูกค้า AIS
 • TrueMove H
  • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน TrueMove H
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ TrueMove H
  • สมัครผ่านศูนย์บริการลูกค้า TrueMove H
 • DTAC
  • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน DTAC
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ DTAC
  • สมัครผ่านศูนย์บริการลูกค้า DTAC

โปรโมชั่นเน็ตมือถือแบบเติมเงิน

 • AIS
  • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน AIS iService
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ AIS
  • สมัครผ่าน USSD **121111#
 • TrueMove H
  • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน TrueMove H
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ TrueMove H
  • สมัครผ่าน USSD *9001111#
 • DTAC
  • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน DTAC
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ DTAC
  • สมัครผ่าน USSD *1001111#

โปรโมชั่นเน็ตมือถือแบบรายสัปดาห์

 • AIS
  • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน AIS iService
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ AIS
  • สมัครผ่าน USSD **121121#
 • TrueMove H
  • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน TrueMove H
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ TrueMove H
  • สมัครผ่าน USSD *9001211#
 • DTAC
  • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน DTAC
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ DTAC
  • สมัครผ่าน USSD *1001211#

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือยังมีวิธีสมัครโปรโมชั่นเน็ตมือถืออื่นๆ อีกมากมาย เช่น สมัครผ่านตัวแทนจำหน่าย สมัครผ่านคอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีสมัครที่สะดวกและเหมาะสมกับตนเอง


โปรโมชั่นเน็ตมือถือพร้อมราคา

โปรโมชั่นเน็ตมือถือรายเดือน

 • AIS
  • AIS 1299 เน็ต 100 GB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 1,299 บาท/เดือน
  • AIS 1999 เน็ต 200 GB ความเร็วสูงสุด 300 Mbps จ่าย 1,999 บาท/เดือน
  • AIS 2499 เน็ต 300 GB ความเร็วสูงสุด 500 Mbps จ่าย 2,499 บาท/เดือน
 • TrueMove H
  • TrueMove H 1299 เน็ต 100 GB ความเร็วสูงสุด 100 Mbps จ่าย 1,299 บาท/เดือน
  • TrueMove H 1999 เน็ต 200 GB ความเร็วสูงสุด 200 Mbps จ่าย 1,999 บาท/เดือน
  • TrueMove H 2499 เน็ต 300 GB ความเร็วสูงสุด 300 Mbps จ่าย 2,499 บาท/เดือน
 • DTAC
  • DTAC 1299 เน็ต 100 GB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 1,299 บาท/เดือน
  • DTAC 1999 เน็ต 200 GB ความเร็วสูงสุด 200 Mbps จ่าย 1,999 บาท/เดือน
  • DTAC 2499 เน็ต 300 GB ความเร็วสูงสุด 300 Mbps จ่าย 2,499 บาท/เดือน

โปรโมชั่นเน็ตมือถือแบบเติมเงิน

 • AIS
  • AIS เติมเงิน 10 บาท เน็ต 100 MB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 10 บาท
  • AIS เติมเงิน 20 บาท เน็ต 200 MB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 20 บาท
  • AIS เติมเงิน 30 บาท เน็ต 300 MB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 30 บาท
 • TrueMove H
  • TrueMove H เติมเงิน 10 บาท เน็ต 100 MB ความเร็วสูงสุด 100 Mbps จ่าย 10 บาท
  • TrueMove H เติมเงิน 20 บาท เน็ต 200 MB ความเร็วสูงสุด 100 Mbps จ่าย 20 บาท
  • TrueMove H เติมเงิน 30 บาท เน็ต 300 MB ความเร็วสูงสุด 100 Mbps จ่าย 30 บาท
 • DTAC
  • DTAC เติมเงิน 10 บาท เน็ต 100 MB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 10 บาท
  • DTAC เติมเงิน 20 บาท เน็ต 200 MB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 20 บาท
  • DTAC เติมเงิน 30 บาท เน็ต 300 MB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 30 บาท

โปรโมชั่นเน็ตมือถือแบบรายสัปดาห์

 • AIS
  • AIS 7 วัน เน็ต 50 GB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 199 บาท
  • AIS 7 วัน เน็ต 100 GB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 299 บาท
  • AIS 7 วัน เน็ต 150 GB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 399 บาท
 • TrueMove H
  • TrueMove H 7 วัน เน็ต 50 GB ความเร็วสูงสุด 100 Mbps จ่าย 199 บาท
  • TrueMove H 7 วัน เน็ต 100 GB ความเร็วสูงสุด 100 Mbps จ่าย 299 บาท
  • TrueMove H 7 วัน เน็ต 150 GB ความเร็วสูงสุด 100 Mbps จ่าย 399 บาท
 • DTAC
  • DTAC 7 วัน เน็ต 50 GB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 199 บาท
  • DTAC 7 วัน เน็ต 100 GB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 299 บาท
  • DTAC 7 วัน เน็ต 150 GB ความเร็วสูงสุด 150 Mbps จ่าย 399 บาท

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือยังมีโปรโมชั่นเน็ตมือถืออื่นๆ อีกมากมาย เช่น โปรโมชั่นเน็ตมือถือแบบแพ็คเกจ โปรโมชั่นเน็ตมือถือแบบเหมาจ่ายรายปี เป็นต้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts