โปรโมชั่นแอพฯ TIKTOK เดือนนี้มีอะไรบ้าง

โปรโมชั่นแอพฯ TIKTOK เดือนนี้มีอะไรบ้าง
โปรโมชั่นแอพฯ TIKTOK เดือนนี้มีอะไรบ้าง 03

โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ ที่ร้านค้าบน TikTok Shop นำมาเสนอให้กับลูกค้า โปร tiktok นั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ส่วนลดราคาสินค้า ฟรีค่าจัดส่ง แจกโค้ดส่วนลด เป็นต้น โปรโมชั่นเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง หรือประหยัดค่าจัดส่งได้

โปรโมชั่น tiktok แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ส่วนลดราคาสินค้า

ส่วนลดราคาสินค้าเป็นโปรโมชั่นที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดบน TikTok Shop โดยร้านค้ามักจะลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น หรือในช่วงเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

ส่วนลดราคาสินค้าอาจอยู่ที่ 10%, 20%, 30% หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละร้าน ตัวอย่างเช่น ร้านค้า A กำลังลดราคาสินค้าประเภทเสื้อผ้า 20% หมายความว่าหากลูกค้าซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าจากร้านค้า A ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 20% ของราคาสินค้า

ส่วนลดราคาสินค้าสามารถช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสำหรับสินค้าราคาแพง เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

  • ฟรีค่าจัดส่ง

โปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่งเป็นอีกโปรโมชั่นที่พบเห็นได้บ่อยบน TikTok Shop โดยร้านค้ามักจะแจกฟรีค่าจัดส่งในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น หรือในช่วงเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

ฟรีค่าจัดส่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าจัดส่งได้ โดยไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่ม ตัวอย่างเช่น ร้านค้า B กำลังแจกฟรีค่าจัดส่งสำหรับสินค้าทุกชิ้น หมายความว่าหากลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้า B ลูกค้าจะได้รับฟรีค่าจัดส่งสำหรับสินค้าทุกชิ้น

ฟรีค่าจัดส่งสามารถช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินได้ โดยเฉพาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

โปรโมชั่นแอพฯ TIKTOK เดือนนี้มีอะไรบ้าง 02
  • แจกโค้ดส่วนลด

โปรโมชั่นแจกโค้ดส่วนลดเป็นอีกโปรโมชั่นที่พบเห็นได้บ่อยบน TikTok Shop โดยร้านค้ามักจะแจกโค้ดส่วนลดในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น หรือในช่วงเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

โค้ดส่วนลดสามารถใช้ลดราคาสินค้าได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้าแต่ละร้าน ตัวอย่างเช่น ร้านค้า C กำลังแจกโค้ดส่วนลด 10% สำหรับสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่าหากลูกค้าซื้อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์จากร้านค้า C และใส่โค้ดส่วนลด 10% ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 10% ของราคาสินค้า

โค้ดส่วนลดสามารถช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินได้ โดยเฉพาะสำหรับสินค้าที่มีราคาสูง เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  • โปรโมชั่น flash sale

โปรโมชั่น flash sale เป็นโปรโมชั่นที่มักจะจัดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมักจะมีส่วนลดราคาสินค้าหรือฟรีค่าจัดส่งที่สูงเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น ร้านค้า D กำลังจัดโปรโมชั่น flash sale สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าลดราคา 50% หมายความว่าหากลูกค้าซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าจากร้านค้า D ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ลูกค้าจะได้รับส่วนลดราคาสินค้า 50%

โปรโมชั่น flash sale เป็นโปรโมชั่นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีส่วนลดราคาสินค้าสูงเป็นพิเศษ ลูกค้าจึงควรติดตามโปรโมชั่น flash sale อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการประหยัดเงิน

  • โปรโมชั่นคืนยอดซื้อ

โปรโมชั่นคืนยอดซื้อเป็นโปรโมชั่นที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับเงินคืนบางส่วนจากการซื้อสินค้า โดยร้านค้าจะคืนเงินให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ร้านค้า E กำลังจัดโปรโมชั่นคืนยอดซื้อ 5% สำหรับสินค้าทุกชิ้น หมายความว่าหากลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้า E ครบ 1,000 บาท ร้านค้าจะคืนเงินให้กับลูกค้า 50 บาท

โปรโมชั่นคืนยอดซื้อเป็นโปรโมชั่นที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจึงควรติดตามโปรโมชั่นคืนยอดซื้ออยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการประหยัดเงิน

นอกจากนี้ โปร tiktok ยังมีรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น โปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าอื่นๆ โปรโมชั่นร่วมกับ Influencer โปรโมชั่นร่วมกับแบรนด์ใหญ่ๆ เป็นต้น โปรโมชั่นเหล่านี้มักจะมีระยะเวลาจำกัด ดังนั้นจึงควรติดตามโปร tiktok อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการประหยัดเงิน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts