โปรผ่อน iphone 15 มีที่ไหนบ้าง

โปรผ่อน iphone 15 มีที่ไหนบ้าง 02

AIS

 • เงื่อนไข
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต AIS เซ็นทรัล
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 36 เดือน สำหรับ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับ iPhone 15, iPhone 15 mini
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

TRUE

 • เงื่อนไข
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต TRUE
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 18 เดือน สำหรับ iPhone 15, iPhone 15 mini
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

DTAC

 • เงื่อนไข
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต DTAC
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 18 เดือน สำหรับ iPhone 15, iPhone 15 mini
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Power Buy

 • เงื่อนไข
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 18 เดือน สำหรับ iPhone 15, iPhone 15 mini
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

iStudio, Studio7

 • เงื่อนไข
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 18 เดือน สำหรับ iPhone 15, iPhone 15 mini
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

บัตรเครดิตกสิกรไทย

 • เงื่อนไข
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับ iPhone 15, iPhone 15 mini
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

บัตรเครดิตกรุงศรี

 • เงื่อนไข
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 12 เดือน สำหรับ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับ iPhone 15, iPhone 15 mini
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์

 • เงื่อนไข
  • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 12 เดือน สำหรับ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับ iPhone 15, iPhone 15 mini
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นผ่อน iPhone 15 ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น

 • **ทรู

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts