กินโปรตีน แล้วไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักขึ้น เพิ่มความเสี่ยงโรค จริงหรือ?

โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย มีหน้าที่ในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และอื่นๆ โดยทั่วไป ผู้ใหญ่ควรได้รับโปรตีนประมาณ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

หากกินโปรตีนมากเกินไป ร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมโปรตีนทั้งหมดได้ และโปรตีนส่วนเกินจะถูกนำไปเผาผลาญเป็นพลังงาน หรือสะสมในรูปของไขมันสะสม ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักขึ้นได้ นอกจากนี้ โปรตีนยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิด เช่น โรคไต โรคกระดูกพรุน เป็นต้น

การออกกำลังกายจะช่วยเผาผลาญพลังงาน และช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งมวลกล้ามเนื้อมีอัตราการเผาผลาญพลังงานสูงกว่าไขมัน ดังนั้น หากกินโปรตีนควบคู่กับการออกกำลังกาย จะช่วยให้น้ำหนักที่ขึ้นนั้นมาจากกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นไขมัน และจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน

ดังนั้น หากต้องการกินโปรตีนเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ควรออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย และควรกินโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่ควรกินมากเกินไป

น้ำหนักขึ้น

กินโปรตีน แล้วไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักขึ้น เพิ่มความเสี่ยงโรค จริงหรือ 03

โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีพลังงานสูง 1 กรัมของโปรตีนจะให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี เมื่อเทียบกับคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงาน 1 แคลอรีต่อกรัม และไขมันที่ให้พลังงาน 9 แคลอรีต่อกรัม ดังนั้น หากกินโปรตีนมากเกินไป ก็อาจทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย โดยโปรตีนส่วนเกินจะถูกนำไปเผาผลาญเป็นพลังงาน หรือสะสมในรูปของไขมันสะสม

ความเสี่ยงโรค

การกินโปรตีนมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิด เช่น

  • โรคไต ไตมีหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือด หากกินโปรตีนมากเกินไป อาจทำให้ไตทำงานหนักเกินไป และอาจนำไปสู่ปัญหาไตวายได้
  • โรคกระดูกพรุน โปรตีนมีส่วนช่วยในการสร้างกระดูก หากกินโปรตีนมากเกินไป อาจทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมมากขึ้น และอาจนำไปสู่ปัญหากระดูกพรุนได้
  • โรคหัวใจ การกินโปรตีนมากเกินไปอาจเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และอาจนำไปสู่ปัญหาโรคหัวใจได้
  • โรคมะเร็ง การศึกษาบางชิ้นพบว่า การกินโปรตีนมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้

การออกกำลังกาย

กินโปรตีน แล้วไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักขึ้น เพิ่มความเสี่ยงโรค จริงหรือ 02

การออกกำลังกายจะช่วยเผาผลาญพลังงาน และช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งมวลกล้ามเนื้อมีอัตราการเผาผลาญพลังงานสูงกว่าไขมัน ดังนั้น หากกินโปรตีนควบคู่กับการออกกำลังกาย จะช่วยให้น้ำหนักที่ขึ้นนั้นมาจากกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นไขมัน และจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน

ชนิดของโปรตีนที่กิน

ชนิดของโปรตีนที่กินก็ส่งผลต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน หากกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ไก่ เป็ด เป็นต้น จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่ายกว่าการกินโปรตีนจากแหล่งอื่นๆ เช่น ถั่ว ธัญพืช ไข่ นม เป็นต้น

ปริมาณแคลอรี่ที่กินในแต่ละวัน

ปริมาณแคลอรี่ที่กินในแต่ละวันก็ส่งผลต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน หากกินโปรตีนมากเกินไป และกินแคลอรี่มากเกินไปจากอาหารอื่นๆ ด้วย ก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย

สุขภาพโดยรวม

หากมีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคไต โรคตับ เป็นต้น การกินโปรตีนมากเกินไปอาจทำให้อาการของโรคแย่ลงได้ ดังนั้น หากต้องการกินโปรตีนเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อน เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับสุขภาพและเป้าหมายของตนเอง

สรุปได้ว่า การกินโปรตีนมากเกินไปอาจทำให้น้ำหนักขึ้นได้ และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ดังนั้น หากต้องการกินโปรตีนเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ควรกินในปริมาณที่เหมาะสม และควรออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts