โบรกฯ ประสานเสียงเชียร์หุ้น IPO น้องใหม่ ‘ETL’ เคาะเป้าสูงสุด 2.62 บาท/หุ้น

จากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 ราย พบว่า หุ้น IPO น้องใหม่ ‘ETL’ ได้รับความเห็นเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ระดับ 2.30 – 2.62 บาทต่อหุ้น จากราคาเสนอขาย IPO ที่ 1.68 บาทต่อหุ้น โดยนักวิเคราะห์ให้เหตุผลในการเชียร์หุ้น ETL ดังนี้

รายละเอียดทั่วไป

 • ชื่อบริษัท: บมจ.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์
 • ชื่อย่อหลักทรัพย์: ETL
 • หมวดธุรกิจ: ขนส่งและโลจิสติกส์
 • มูลค่าการเสนอขาย: 288.73 ล้านบาท
 • จำนวนหุ้นเสนอขาย: 171,865,440 หุ้น
 • ราคาเสนอขาย: 1.68 บาทต่อหุ้น
 • วันที่เข้าจดทะเบียน: 1 พฤศจิกายน 2566

ลักษณะธุรกิจ

ETL เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ โดยมีเครือข่ายครอบคลุม 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน และตะวันออกกลาง

ผลประกอบการ

ปี 2565 ETL มีรายได้รวม 1,226.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.6% จากปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 118.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.5% จากปีก่อนหน้า

ปัจจัยหนุนการเติบโต

ETL มีปัจจัยหนุนการเติบโตที่สำคัญ ดังนี้

 • ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ
 • แนวโน้มค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกบางส่วนหันมาใช้การขนส่งทางถนน/ทางบกข้ามแดนแทน
 • แผนขยายไปกลุ่มสินค้า Cold Chain มากขึ้นซึ่งมีมาร์จิ้นสูง

คำแนะนำการลงทุน

นักวิเคราะห์แนะนำให้นักลงทุน “ซื้อ” หุ้น ETL โดยมีแนวรับที่ 1.75 บาท และแนวต้านที่ 2.00 บาท

ความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้น IPO นั้น ยังมีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ และความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ โดยนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

นอกจากรายละเอียดข้างต้นแล้ว ETL ยังมีปัจจัยที่น่าสนใจเพิ่มเติมดังนี้

 • ETL มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งข้ามพรมแดน
 • ETL มีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายเส้นทางการขนส่งและการให้บริการใหม่ ๆ
 • ETL มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และหลากหลาย ทั้งลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่
 • ETL ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

โดยรวมแล้ว ETL เป็นหุ้น IPO ที่มีศักยภาพเติบโตสูง และได้รับความเห็นเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts