แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เมื่อไร ใครได้บ้าง นายกฯแถลงบ่ายวันนี้

แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้เมื่อไร ใครได้บ้าง นายกฯแถลงบ่ายวันนี้ 02 (1)

ตามแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเศรษฐา ทวีสิน ในวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) รัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้กับประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์

 • อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • มีเลขประจำตัวประชาชน
 • มีบัญชีธนาคารหรือบัญชีดิจิทัลวอลเล็ต
 • มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน หรือมีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาการแจกเงิน

 • เริ่มโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566
 • สามารถใช้จ่ายได้ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน

วิธีการใช้เงินดิจิทัล

 • สามารถใช้ใช้จ่ายสินค้าและบริการในร้านค้าที่รับชำระด้วยดิจิทัลวอลเล็ตที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งครอบคลุมร้านค้ารายย่อยและร้านค้าขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
 • สามารถใช้โอนเงินให้ผู้อื่นได้
 • สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ได้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์

 • ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

มูลค่าเงินดิจิทัล

 • รัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลมูลค่า 10,000 บาท ให้กับประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข

งบประมาณที่ใช้

 • โครงการแจกเงินดิจิทัลมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท

สาเหตุที่รัฐบาลออกโครงการนี้

รัฐบาลออกโครงการแจกเงินดิจิทัลในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในระดับรากหญ้า ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

รัฐบาลคาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts