เส้นเสียงอักเสบ หากปล่อยไว้อาจกลายเป็นมะเร็งจริงหรือไม่?

เส้นเสียงอักเสบ หากปล่อยไว้อาจกลายเป็นมะเร็งจริงหรือไม่ 02


คำตอบคือ เป็นไปได้ เส้นเสียงอักเสบเป็นภาวะที่เยื่อบุกล่องเสียงเกิดการอักเสบ ส่งผลให้เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน เจ็บคอ หรือไอ เส้นเสียงอักเสบสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อจากไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา การระคายเคืองจากควันบุหรี่ มลพิษทางอากาศ หรือสารเคมี การใช้เสียงมากเกินไป การร้องเพลงหรือพูดเสียงดังเป็นเวลานาน เป็นต้น

เส้นเสียงอักเสบเรื้อรัง

เส้นเสียงอักเสบเรื้อรัง คือการอักเสบของเส้นเสียงที่กินเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ เส้นเสียงอักเสบเรื้อรังอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การระคายเคืองจากควันบุหรี่ มลพิษทางอากาศ หรือสารเคมี การใช้เสียงมากเกินไป การร้องเพลงหรือพูดเสียงดังเป็นเวลานาน เป็นต้น

การอักเสบเรื้อรังที่เส้นเสียงอาจทำให้เยื่อบุกล่องเสียงเกิดการบาดเจ็บและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกล่องเสียงได้

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกล่องเสียง

นอกจากเส้นเสียงอักเสบเรื้อรังแล้ว ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกล่องเสียง ได้แก่

 • การสูบบุหรี่
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • การสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด เช่น สารหนู เบนซิน และอะโครเลีน
 • ประวัติครอบครัวที่มีคนเป็นมะเร็งกล่องเสียง

อาการที่อาจบ่งชี้ว่าเส้นเสียงอักเสบอาจกลายเป็นมะเร็ง

หากมีอาการเส้นเสียงอักเสบเรื้อรังร่วมกับอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที

 • เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยน
 • เจ็บคอหรือไอ
 • หายใจลำบาก
 • เจ็บหู
 • กลืนลำบาก
 • คอบวม
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

การตรวจวินิจฉัย

แพทย์อาจใช้การตรวจวินิจฉัยต่างๆ เพื่อประเมินอาการและหาสาเหตุของเส้นเสียงอักเสบ เช่น

 • การตรวจร่างกาย
 • การถ่ายภาพกล่องเสียงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound)
 • การถ่ายภาพกล่องเสียงด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การถ่ายภาพกล่องเสียงด้วยรังสีเอกซ์ (CT scan)
 • การสวนท่อตรวจกล่องเสียง (laryngoscopy)

การรักษา

การรักษาเส้นเสียงอักเสบขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ หากเกิดจากการติดเชื้อ แพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านไวรัส หากเกิดจากการใช้เสียงมากเกินไป แพทย์อาจแนะนำให้พักการใช้เสียงหรือใช้ยาแก้อักเสบ

หากเส้นเสียงอักเสบเรื้อรังหรือมีอาการบ่งชี้ว่าอาจกลายเป็นมะเร็ง แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกออก หรือใช้รังสีรักษาหรือเคมีบำบัดเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

การป้องกัน

การป้องกันเส้นเสียงอักเสบด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่น

 • งดสูบบุหรี่
 • งดดื่มแอลกอฮอล์
 • เลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด
 • พักการใช้เสียงเมื่อรู้สึกเจ็บคอหรือเสียงแหบ

นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts