เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในลาตินอเมริกา

เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในลาตินอเมริกา 01

แอนโตนิโอ กูเทเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในลาตินอเมริกา โดยระบุว่าความรุนแรงเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาและความมั่นคงของภูมิภาค

รายละเอียดเพิ่มเติม

กูเทเรซกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมระดับสูงของสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงในลาตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2023 ว่าความรุนแรงในภูมิภาคกำลังเพิ่มขึ้น โดยอัตราฆาตกรรมเพิ่มขึ้น 40% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

กูเทเรซระบุว่าความรุนแรงในลาตินอเมริกามีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาอาชญากรรม

กูเทเรซเรียกร้องให้รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศร่วมมือกันเพื่อยุติความรุนแรงในภูมิภาค โดยเสนอแนวทาง 5 ประการ ได้แก่:

  • ลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันของรัฐ เพื่อปกป้องประชาชนจากความรุนแรง
  • ปรับปรุงระบบยุติธรรม เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
  • ส่งเสริมสันติภาพและความปรองดองในสังคม
  • ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภูมิภาค

ปฏิกิริยา:

รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ต่างแสดงความสนับสนุนต่อคำเรียกร้องของกูเทเรซ

ผลกระทบ:

คำเรียกร้องของกูเทเรซคาดว่าจะกระตุ้นให้รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อยุติความรุนแรงในลาตินอเมริกา

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts