เป็นพนักงาน 7-Eleven ได้เงินเดือนเท่าไหร่ มีคำตอบ

เป็นพนักงาน 7-Eleven ได้เงินเดือนเท่าไหร่ มีคำตอบ 02 (1)

เงินเดือนพนักงานประจำ

พนักงานประจำของเซเว่น อีเลฟเว่น แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทักษะในการทำงาน เงินเดือนพนักงานประจำแต่ละระดับมีดังนี้

 • พนักงานประจำระดับ 1 เป็นพนักงานที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 2 ปี เงินเดือนเริ่มต้น 9,400 บาท/เดือน
 • พนักงานประจำระดับ 2 เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี เงินเดือนเริ่มต้น 10,500 บาท/เดือน
 • พนักงานประจำระดับ 3 เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี เงินเดือนเริ่มต้น 11,600 บาท/เดือน
 • พนักงานประจำระดับ 4 เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี เงินเดือนเริ่มต้น 12,700 บาท/เดือน

พนักงานประจำจะได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่มเติม เดือนละ 200 บาท และโบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท โดยโบนัสเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 เดือนของเงินเดือน

เงินเดือนพนักงานพาร์ทไทม์

พนักงานพาร์ทไทม์ของเซเว่น อีเลฟเว่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงาน เงินเดือนพนักงานพาร์ทไทม์แต่ละประเภทมีดังนี้

 • พนักงานพาร์ทไทม์ทั่วไป เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่ทำงานแบบไม่ประจำกะ เงินเดือนเริ่มต้น 353 บาท/วัน
 • พนักงานพาร์ทไทม์ประจำกะ เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่ทำงานแบบประจำกะ เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน
 • พนักงานพาร์ทไทม์ประจำร้าน เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่ทำงานแบบประจำร้าน เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 บาท/เดือน

พนักงานพาร์ทไทม์จะได้รับเบี้ยขยันตามจำนวนวันที่ทำงาน เบี้ยขยันเริ่มต้นที่ 20 บาท/วัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเงินเดือนพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น

นอกจากตำแหน่งและวุฒิการศึกษาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อเงินเดือนพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ได้แก่

 • ประสบการณ์การทำงาน พนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่าจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า
 • ทักษะในการทำงาน พนักงานที่มีทักษะในการทำงานเฉพาะทางจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า
 • ตำแหน่งงาน พนักงานที่มีตำแหน่งงานสูงขึ้นจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า
 • สาขาที่ทำงาน พนักงานที่ทำงานในสาขาที่มียอดขายสูงจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า
 • ผลประกอบการของบริษัท พนักงานจะได้รับโบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ เงินเดือนพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts