เบาหวานขึ้นตา อาจตาบอดได้ จริงไหม ?

เบาหวานขึ้นตา อาจตาบอดได้ จริงไหม 02 (1)


เบาหวานขึ้นตาเกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้หลอดเลือดในจอประสาทตาเสื่อม โดยหลอดเลือดในจอประสาทตาจะทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ประสาทตา ซึ่งมีหน้าที่ในการมองเห็น เมื่อหลอดเลือดในจอประสาทตาเสื่อม จะทำให้เซลล์ประสาทตาได้รับสารอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ ส่งผลให้เซลล์ประสาทตาตายลง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสายตาต่างๆ ตามมา

ภาวะแทรกซ้อนทางสายตาที่อาจเกิดขึ้นจากเบาหวานขึ้นตา ได้แก่

 • เบาหวานขึ้นจอประสาทตาระยะเริ่มต้น ในระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใดๆ แต่อาจพบจุดเลือดออกหรือจุดไขมันในจอประสาทตาได้ หากปล่อยทิ้งไว้ อาจพัฒนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นได้
 • เบาหวานขึ้นจอประสาทตาระยะรุนแรง ในระยะนี้ ผู้ป่วยอาจมีอาการมองเห็นไม่ชัด มองเห็นภาพบิดเบี้ยว หรือเห็นภาพมืดเป็นบางจุด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้ตาบอดได้
 • เบาหวานขึ้นจอประสาทตาชนิดจอประสาทตาเสื่อม ภาวะนี้เกิดจากการที่หลอดเลือดในจอประสาทตาเสื่อมอย่างรุนแรง จนไม่สามารถนำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ประสาทตาได้ ส่งผลให้เซลล์ประสาทตาตายลง ทำให้เกิดภาวะตาบอดได้
 • เบาหวานขึ้นจอประสาทตาชนิดจอประสาทตาลอก ภาวะนี้เกิดจากการที่หลอดเลือดใหม่ที่ผิดปกติในจอประสาทตาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว จนดึงรั้งและทำให้จอประสาทตาหลุดลอกออกมา ส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นอย่างฉับพลัน
เบาหวานขึ้นตา อาจตาบอดได้ จริงไหม 03 (1)

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขึ้นตา ได้แก่

 • ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวานนานขึ้น
 • ระดับน้ำตาลในเลือดสูง
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวานขึ้นตา
 • การสูบบุหรี่
 • การตั้งครรภ์

หากผู้ป่วยเบาหวานมีอาการมองเห็นไม่ชัด มองเห็นภาพบิดเบี้ยว หรือเห็นภาพมืดเป็นบางจุด ควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสายตาที่รุนแรงและอาจทำให้ตาบอดได้

การรักษาเบาหวานขึ้นตาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปแล้ว แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะช่วยให้อาการของเบาหวานขึ้นตาดีขึ้นได้ นอกจากนี้ แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่

 • การให้ยาหยอดตาหรือยารับประทานเพื่อลดความดันในตา
 • การรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อปิดหลอดเลือดที่ผิดปกติในจอประสาทตา
 • การผ่าตัดจอประสาทตาเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขึ้นตา

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขึ้นตาได้ โดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเลิกสูบบุหรี่

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts