เน็ตบ้าน ค่ายไหนดี ค่ายไหนแรง เลือกยังไงไปดูกัน

เน็ตบ้าน ค่ายไหนดี ค่ายไหนแรง เลือกยังไงไปดูกัน
เน็ตบ้าน ค่ายไหนดี ค่ายไหนแรง เลือกยังไงไปดูกัน 02

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ควรพิจารณาในการเลือกเน็ตบ้าน

ความเร็วที่ต้องการ

ความเร็วที่ต้องการนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคน เช่น หากต้องการใช้งานทั่วไป เช่น เข้าเว็บไซต์ เล่นโซเชียลมีเดีย ดูหนัง ดูซีรีส์ ความเร็ว 200-500 Mbps ก็เพียงพอแล้ว หากต้องการใช้งานอย่างหนัก เช่น เล่นเกม ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ความเร็ว 1 Gbps หรือสูงกว่านั้น ก็จำเป็น

คุณสามารถตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ต้องการได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เช่น เว็บไซต์ของ True Online มีตารางแสดงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ต้องการสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น

  • ความเร็ว 200 Mbps เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น เข้าเว็บไซต์ เล่นโซเชียลมีเดีย ดูหนัง ดูซีรีส์
  • ความเร็ว 500 Mbps เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและการใช้งานอย่างหนัก เช่น เล่นเกม ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
  • ความเร็ว 1 Gbps เพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างหนัก เช่น เล่นเกม ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ และสตรีมวิดีโอความละเอียดสูง

ความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการ

ความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละรายว่าสามารถให้บริการในพื้นที่ของคุณได้หรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของ True Online มีแผนที่แสดงพื้นที่ให้บริการของ True Online ทั่วประเทศ

คุณสามารถเปรียบเทียบโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจากผู้ให้บริการแต่ละรายก่อนตัดสินใจ

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของ True Online มีตารางเปรียบเทียบโปรโมชั่นของ True Online กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ
ราคาเน็ตบ้านในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ต้องการ ความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการ โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ รวมถึงราคา

สำหรับความเร็วที่ต้องการนั้น ความเร็วยิ่งสูง ราคาก็จะยิ่งแพงขึ้น เช่น ความเร็ว 200 Mbps จะมีราคาต่ำกว่าความเร็ว 500 Mbps และความเร็ว 1 Gbps

ความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการนั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายมักจะมีราคาที่แตกต่างกันไป เช่น ผู้ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศจะมีราคาสูงกว่าผู้ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเฉพาะบางพื้นที่

โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษนั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายมักจะมีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันไป เช่น ส่วนลดค่าบริการ ของแถม เช่น กล่องรับสัญญาณทีวี อินเทอร์เน็ตมือถือ เป็นต้น โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษเหล่านี้สามารถช่วยลดราคาได้

ราคาเน็ตบ้านในประเทศไทยในปัจจุบัน มีดังนี้

ความเร็วTrue OnlineAIS Fibre3BBCAT
200 Mbpsเริ่มต้นที่ 499 บาท/เดือนเริ่มต้นที่ 499 บาท/เดือนเริ่มต้นที่ 499 บาท/เดือนเริ่มต้นที่ 499 บาท/เดือน
500 Mbpsเริ่มต้นที่ 799 บาท/เดือนเริ่มต้นที่ 799 บาท/เดือนเริ่มต้นที่ 599 บาท/เดือนเริ่มต้นที่ 599 บาท/เดือน
1 Gbpsเริ่มต้นที่ 1,299 บาท/เดือนเริ่มต้นที่ 1,299 บาท/เดือนเริ่มต้นที่ 999 บาท/เดือนเริ่มต้นที่ 999 บาท/เดือน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการเน็ตบ้านแบบอื่นๆ เช่น เน็ตบ้านแบบใช้จานดาวเทียม เน็ตบ้านแบบใช้สายโทรศัพท์ เป็นต้น ราคาเน็ตบ้านแบบต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วที่ต้องการ ความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น

คุณสามารถเปรียบเทียบราคาเน็ตบ้านจากผู้ให้บริการแต่ละรายก่อนตัดสินใจ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts