เที่ยวน้ำตกที่ไหนดี

1. น้ำตกทีลอซู

เที่ยวน้ำตกที่ไหนดี 01

น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูงถึง 300 เมตร น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงามตระการตา น้ำตกทีลอซูแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ น้ำตกทีลอซูตอนบน และน้ำตกทีลอซูตอนล่าง

น้ำตกทีลอซูตอนบน

น้ำตกทีลอซูตอนบน ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลอง น้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ 150 เมตร น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม บริเวณรอบๆ น้ำตกมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย เช่น ช้างป่า วัวป่า กวางป่า เป็นต้น

น้ำตกทีลอซูตอนล่าง

น้ำตกทีลอซูตอนล่าง ตั้งอยู่บริเวณปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลอง น้ำตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ 150 เมตร น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม บริเวณรอบๆ น้ำตกมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย เช่น ช้างป่า วัวป่า กวางป่า เป็นต้น

2. น้ำตกเอราวัณ

เที่ยวน้ำตกที่ไหนดี 02

น้ำตกเอราวัณ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตก 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป น้ำตกชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด น้ำตกเอราวัณมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่านป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีความสวยงามและบรรยากาศที่ร่มรื่น

น้ำตกชั้นที่ 1

น้ำตกชั้นที่ 1 เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 20 เมตร น้ำตกไหลลงสู่สระน้ำที่กว้างใหญ่

น้ำตกชั้นที่ 2

น้ำตกชั้นที่ 2 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 40 เมตร น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม

น้ำตกชั้นที่ 3

น้ำตกชั้นที่ 3 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 60 เมตร น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม

น้ำตกชั้นที่ 4

น้ำตกชั้นที่ 4 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม

น้ำตกชั้นที่ 5

น้ำตกชั้นที่ 5 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 100 เมตร น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม

น้ำตกชั้นที่ 6

น้ำตกชั้นที่ 6 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 120 เมตร น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม

น้ำตกชั้นที่ 7

น้ำตกชั้นที่ 7 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 150 เมตร น้ำตกไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ สวยงาม น้ำตกชั้นที่ 7 นี้อยู่บริเวณปลายน้ำของแม่น้ำแควใหญ่ มีน้ำตกเล็กๆ ไหลลงสู่น้ำตกชั้นที่ 7 อีกมากมาย ทำให้เกิดความสวยงามและบรรยากาศที่ร่มรื่น

3. น้ำตกเหวสุวัต

เที่ยวน้ำตกที่ไหนดี 03

น้ำตกเหวสุวัต ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงถึง 150 เมตร น้ำตกไหลแรงและสวยงาม น้ำตกเหวสุวัตตั้งอยู่บริเวณปลายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี มีน้ำตกเล็กๆ ไหลลงสู่น้ำตกเหวสุวัต อีกมากมาย ทำให้เกิดความสวยงามและบรรยากาศที่ร่มรื่น

4. น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

เที่ยวน้ำตกที่ไหนดี 04

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นน้ำตก 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป น้ำตกชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลผ่านป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีความสวยงามและบรรยากาศที่ร่มรื่น

5. น้ำตกวังก้านเหลือง

เที่ยวน้ำตกที่ไหนดี 05

น้ำตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงถึง 70 เมตร น้ำตกไหลแรงและสวยงาม น้ำตกวังก้านเหลืองมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลผ่านป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีความสวยงามและบรรยากาศที่ร่มรื่น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts