เทศกาลกินเจ มีวันไหนบ้าง? 2566

เทศกาลกินเจ มีวันไหนบ้าง 2566 02

วันที่ 15 ตุลาคม 2566

  • วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน
  • เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจ
  • มีการล้างท้องก่อนเริ่มกินเจ

ชาวไทยเชื้อสายจีนบางส่วนจะทำการล้างท้องก่อนเริ่มกินเจ โดยการรับประทานอาหารเจหรือเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจ การทำพิธีล้างท้องมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการกินเจ 9 วัน 9 คืน

วันที่ 16-23 ตุลาคม 2566

  • เป็นวันกินเจ งดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไข่ นม และผลิตภัณฑ์จากนม
  • จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การเวียนเทียน การถวายอาหารเจ และการทำบุญ

ในช่วงเทศกาลกินเจ ชาวไทยเชื้อสายจีนจะงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไข่ นม และผลิตภัณฑ์จากนม เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นการชำระล้างจิตใจ ในช่วงเทศกาลกินเจ จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น การเวียนเทียน การถวายอาหารเจ และการทำบุญ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

  • วันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน
  • เป็นวันสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
  • จะมีการรับประทานอาหารปกติ

ในวันสิ้นสุดเทศกาลกินเจ ชาวไทยเชื้อสายจีนจะรับประทานอาหารปกติ เพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเทศกาลกินเจ

นอกจากนี้ เทศกาลกินเจยังเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารเจให้กับบุคคลทั่วไป ในช่วงเทศกาลกินเจ จะเห็นร้านอาหารเจเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก และจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ เช่น การประกวดอาหารเจ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเจ เป็นต้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts