เทคนิค “ฝึกภาษาต่างประเทศ” พัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาส

1. ดื่มด่ำกับภาษา: เปรียบเสมือนการแช่ตัวในน้ำภาษา หาโอกาสล้อมรอบตัวเองด้วยภาษาเป้าหมายให้มากที่สุด เปรียบเสมือนการสร้างบรรยากาศจำลองที่ช่วยให้คุ้นเคยกับภาษา ซึมซับสำเนียง และเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ โดยไม่รู้ตัว

เทคนิค ฝึกภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาส 02

ตัวอย่าง:

 • ฟังเพลงภาษาต่างประเทศ: เลือกเพลงที่ชื่นชอบ ร้องตาม ฝึกฟังสำเนียง และจดจำเนื้อเพลง
 • ดูหนังหรือซีรีส์: เลือกแบบมีซับภาษาไทยหรือภาษาเป้าหมาย ฝึกฟังและอ่านจับใจความ
 • อ่านหนังสือ: เลือกหนังสือที่เหมาะกับระดับภาษา ฝึกอ่านจับใจความ เรียนรู้คำศัพท์ใหม่
 • เล่นเกม: เลือกเกมที่ใช้ภาษาเป้าหมาย ฝึกฝนคำศัพท์ ฝึกการอ่าน และฝึกการคิด
 • ติดตามข่าวสาร: เลือกอ่านข่าวจากเว็บไซต์หรือสำนักข่าวต่างประเทศ ฝึกอ่านจับใจความ เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทาง

2. ฝึกพูดบ่อย ๆ: เปรียบเสมือนการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อภาษาแข็งแรง หาเพื่อนฝึกภาษา หรือเข้าร่วมกลุ่มสนทนา พูดคุยโต้ตอบเป็นประจำ เปรียบเสมือนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อภาษา ช่วยให้กล้าพูด พัฒนาความคล่องแคล่ว และลดความเขินอาย

ตัวอย่าง:

 • หาเพื่อนฝึกภาษา: หาเพื่อนออนไลน์ หรือเข้าร่วมกลุ่มฝึกภาษา พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว
 • เข้าร่วมกลุ่มสนทนา: หากลุ่มสนทนาภาษาต่างประเทศ ฝึกพูดโต้ตอบในหัวข้อต่าง ๆ
 • ฝึกพูดกับตัวเอง: ฝึกพูดบทสนทนา ฝึกเล่าเรื่อง หรือฝึกตอบคำถาม
 • ใช้แอปพลิเคชันฝึกภาษา: ฝึกพูดกับเจ้าของภาษาผ่านแอปพลิเคชัน

3. ตั้งเป้าหมาย: เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้ไปสู่เป้าหมาย ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทาย แต่ achievable เช่น ฝึกพูดให้คล่องภายใน 3 เดือน หรืออ่านหนังสือภาษาต่างประเทศจบ 1 เล่ม เปรียบเสมือนแผนที่นำทาง ช่วยให้สร้างแรงจูงใจและติดตามผล

ตัวอย่าง:

 • ตั้งเป้าหมายระยะสั้น: ฝึกพูดประโยคง่าย ๆ 10 ประโยคภายใน 1 สัปดาห์
 • ตั้งเป้าหมายระยะยาว: ฝึกอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศจบ 1 เล่มภายใน 3 เดือน
 • ตั้งเป้าหมายเชิง具体的な: ฝึกฟังภาษาต่างประเทศ 30 นาทีต่อวัน

4. เรียนรู้แบบสนุก: เปรียบเสมือนการเติมพลังให้การเรียนรู้ เลือกวิธีเรียนที่เหมาะกับตัวเอง อาจจะเรียนผ่านแอปพลิเคชัน เล่นเกม ฝึกแต่งเพลง หรือหาแรงบันดาลใจจากบล็อกเกอร์ เปรียบเสมือนการเติมสีสันให้กับการเรียนรู้ ช่วยให้รู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ

เทคนิค ฝึกภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาส 0.

ตัวอย่าง:

 • เรียนผ่านแอปพลิเคชัน: เลือกแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย มีเกม ฝึกฝนคำศัพท์ และบทสนทนา
 • เล่นเกมภาษา: เลือกเกมที่สนุก ฝึกฝนคำศัพท์ ฝึกการอ่าน และฝึกการคิด
 • ฝึกแต่งเพลง: แต่งเพลงง่าย ๆ ฝึกใช้คำศัพท์ ฝึกการเรียบเรียงประโยค
 • หาแรงบันดาลใจจากบล็อกเกอร์: อ่านบล็อกเกี่ยวกับการเรียนภาษา ฝึกฝนเทคนิคต่าง ๆ

5. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ: เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญสู่อนาคต ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ แม้จะเพียงวันละ 15-30 นาทีก็ดีกว่าไม่ทำ เปรียบเสมือนการรดน้ำต้นไม้ ช่วยให้จดจำเนื้อหาได้ดี พัฒนาทักษะ และบรรลุเป้าหมาย

ตัวอย่าง:

 • ฝึกฝนทุกวัน: แม้จะเพียง 15-30 นาทีก็ดีกว่าไม่ทำ

6. หาแรงบันดาลใจ: เปรียบเสมือนการเติมไฟให้การเรียนรู้ หาแรงบันดาลใจจากบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ หรือติดตามบล็อกเกอร์ที่สอนภาษา เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง ช่วยให้รู้สึกมีกำลังใจและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ตัวอย่าง:

 • หาบุคคลตัวอย่าง: หาบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาต่างประเทศ
 • ติดตามบล็อกเกอร์: ติดตามบล็อกเกอร์ที่สอนภาษา เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ
 • หาแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์หรือซีรีส์: ดูภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่ใช้ภาษาเป้าหมาย

7. จดบันทึก: เปรียบเสมือนการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ จดบันทึกคำศัพท์ใหม่ ประโยคที่น่าสนใจ หรือเนื้อหาที่เรียนรู้ เปรียบเสมือนการเก็บเมล็ดพันธุ์ ช่วยให้จดจำเนื้อหาได้ดี พัฒนาทักษะการเขียน และสะดวกในการทบทวน

ตัวอย่าง:

 • จดบันทึกคำศัพท์ใหม่: จดคำศัพท์ใหม่ แปลเป็นภาษาไทย และเขียนประโยคตัวอย่าง
 • จดบันทึกประโยคที่น่าสนใจ: จดประโยคที่น่าสนใจจากหนังสือ ภาพยนตร์ หรือซีรีส์
 • จดบันทึกเนื้อหาที่เรียนรู้: จดสรุปเนื้อหาที่เรียนรู้ แยกตามหัวข้อ

8. ฝึกฝนกับเจ้าของภาษา: เปรียบเสมือนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หาโอกาสฝึกพูดกับเจ้าของภาษา เปรียบเสมือนการลงมือปลูกต้นไม้ ช่วยให้สำเนียงดีขึ้น ฝึกการฟัง และเรียนรู้วัฒนธรรม

ตัวอย่าง:

 • หาเพื่อนทางออนไลน์: หาเพื่อนทางออนไลน์จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา: เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือสถานทูต
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ: ฝึกพูดกับเจ้าของภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม

9. ใช้เทคโนโลยี: เปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยให้การเรียนรู้สะดวก หาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่สอนภาษา เปรียบเสมือนปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้เติบโต ช่วยให้ฝึกฝนได้ทุกที่ทุกเวลา พัฒนาทักษะต่าง ๆ

ตัวอย่าง:

 • ใช้แอปพลิเคชันฝึกภาษา: เลือกแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย มีเกม ฝึกฝนคำศัพท์ และบทสนทนา
 • ดูวิดีโอสอนภาษา: ดูวิดีโอสอนภาษาบน YouTube หรือเว็บไซต์อื่น ๆ
 • ฟัง Podcast: ฟัง Podcast เกี่ยวกับภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม

10. สนุกกับมัน: เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ภาษา เปรียบเสมือนแสงแดดช่วยให้ต้นไม้เติบโต ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด และอยากเรียนรู้มากขึ้น

เทคนิค ฝึกภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาส 01

ตัวอย่าง:

 • เลือกวิธีเรียนที่เหมาะกับตัวเอง: เลือกวิธีเรียนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ
 • ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย: ตั้งเป้าหมายที่ achievable ช่วยให้รู้สึกมีกำลังใจ
 • หาแรงบันดาลใจ: หาแรงบันดาลใจจากบุคคลตัวอย่าง หรือติดตามบล็อกเกอร์

สุดท้าย: การฝึกภาษาต่างประเทศต้องอาศัยเวลาและความอดทน สิ่งสำคัญคือต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และหาแรงบันดาลใจ

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ภาษา!

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts