เทคนิคการลงทุนในหุ้น 2024

เทคนิคการลงทุนในหุ้น 2024 01

เริ่มต้นอย่างไร

 1. ศึกษาความรู้:
  • พื้นฐานการลงทุน: ประเภทของหุ้น กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง
  • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ
  • กราฟเทคนิค: แนวโน้ม รูปแบบกราฟ เครื่องมือทางเทคนิค
  แหล่งข้อมูล:
 2. เปิดบัญชีซื้อขาย: เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะกับคุณ
  • เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม บริการ แพลตฟอร์ม
  • เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ มั่นคง
 3. เตรียมเงินลงทุน:
  • เริ่มต้นด้วยเงินที่พร้อมสูญเสีย
  • แบ่งเงินลงทุนตามกลยุทธ์
 4. วางแผนการลงทุน:
  • กำหนดเป้าหมาย: ระยะสั้น ระยะยาว
  • กำหนดกลยุทธ์: เน้นคุณค่า เติบโต เก็งกำไร
  • กำหนดระยะเวลา: ระยะสั้น ระยะยาว
 5. เลือกหุ้น:
  • วิเคราะห์: วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กราฟเทคนิค
  • เลือก: เลือกหุ้นที่มีศักยภาพ
  • ซื้อ: ซื้อในราคาที่เหมาะสม

ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

 • บริษัท A:
  • ประกอบธุรกิจค้าปลีก
  • งบการเงิน: รายได้ กำไร เติบโตสม่ำเสมอ
  • อัตราส่วนทางการเงิน: ROE, ROA สูง
  • กลยุทธ์ธุรกิจ: ขยายสาขา พัฒนาสินค้าใหม่
 • บริษัท B:
  • ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
  • งบการเงิน: ขาดทุนสะสม
  • อัตราส่วนทางการเงิน: P/E สูง
  • กลยุทธ์ธุรกิจ: พัฒนาเทคโนโลยีใหม่

ตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟเทคนิค:

 • หุ้น C:
  • กราฟราคา: อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
  • รูปแบบแท่งเทียน: รูปแบบ bullish
  • เครื่องมือทางเทคนิค: MACD ตัดขึ้น
เทคนิคการลงทุนในหุ้น 2024 02

เพิ่มเติม:

 • กระจายความเสี่ยง: ลงทุนในหลายๆ ตัว
  • ลดความเสี่ยงจากตัวหุ้น
  • เพิ่มโอกาสผลตอบแทน
 • บริหารเงินลงทุน: แบ่งเงินลงทุน
  • ควบคุมความเสี่ยง
  • ลงทุนอย่างมีระบบ
 • ติดตามข่าวสาร: ติดตามข้อมูลข่าวสาร
  • วิเคราะห์ปัจจัย makro
  • หาโอกาสลงทุน
 • ควบคุมอารมณ์: ลงทุนอย่างมีสติ
  • ใจเย็น ไม่รีบร้อน
  • ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล

คำเตือน:

 • การลงทุนมีความเสี่ยง
 • ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 • ลงทุนด้วยเงินที่พร้อมสูญเสีย

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts