เตือน! 5 เมนูที่ควรระวัง เสี่ยงอาหารเป็นพิษ ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งเสี่ยง

ในช่วงหน้าร้อน อากาศที่ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ง่าย ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอาหารเป็นพิษได้สูง โดยอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ ได้แก่

อาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ

เตือน! 5 เมนูที่ควรระวัง เสี่ยงอาหารเป็นพิษ ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งเสี่ยง 01

อาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ มักมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และพยาธิ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ที่มักเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ ได้แก่

 • อาหารทะเล เช่น กุ้ง ปู หอย ปลา หากไม่สด หรือปรุงสุกไม่เพียงพอ
 • เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ หากไม่สด หรือปรุงสุกไม่เพียงพอ
 • ไข่ดิบหรือไข่ไม่สุก
 • ผักและผลไม้ที่ยังไม่ล้างให้สะอาด

อาหารทะเล

อาหารทะเลมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ได้ง่าย โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียกลุ่มก่อโรคอาหารเป็นพิษ เช่น Salmonella, Vibrio parahaemolyticus และ Listeria monocytogenes ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาหารทะเลที่มักเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ ได้แก่

 • กุ้ง ปู หอย ปลา ที่ไม่สด
 • อาหารทะเลที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ เช่น กุ้งดิบ ปูดิบ ปลาดิบ

อาหารหมักดอง

เตือน! 5 เมนูที่ควรระวัง เสี่ยงอาหารเป็นพิษ ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งเสี่ยง 02

อาหารหมักดองมีกระบวนการหมักดองที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่ง แต่หากอาหารไม่สะอาดหรือเก็บรักษาไม่ถูกวิธี เชื้อโรคอาจเจริญเติบโตและปนเปื้อนในอาหารได้

อาหารหมักดองที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ ได้แก่

 • ผักดอง เช่น ผักกาดดอง แตงกวาดอง ผักบุ้งดอง
 • ปลาร้า แหนม น้ำพริกปลาร้า หากไม่สะอาดหรือเก็บรักษาไม่ถูกวิธี

อาหารที่มีกะทิ

กะทิเป็นอาหารที่มีไขมันสูง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ดีของเชื้อแบคทีเรีย หากไม่เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม เชื้อโรคอาจเจริญเติบโตและปนเปื้อนในอาหารได้

อาหารที่มีกะทิที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ ได้แก่

 • แกงกะทิ ขนมหวานที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ

อาหารปรุงสำเร็จ

เตือน! 5 เมนูที่ควรระวัง เสี่ยงอาหารเป็นพิษ ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งเสี่ยง 03

อาหารปรุงสำเร็จมักมีส่วนผสมของไข่และนม ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ดีของเชื้อแบคทีเรีย หากเก็บรักษาไว้นานเกินไป เชื้อโรคอาจเจริญเติบโตและปนเปื้อนในอาหารได้

อาหารปรุงสำเร็จที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ ได้แก่

 • ข้าวมันไก่ ข้าวผัด ข้าวกล่อง

วิธีป้องกันอาหารเป็นพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมอาหาร เก็บรักษาอาหารให้สะอาดและถูกสุขอนามัย และเลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้ว ยังมีวิธีป้องกันอาหารเป็นพิษอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม ดังนี้

 • ตรวจสอบวันหมดอายุของอาหารก่อนรับประทาน
 • สังเกตลักษณะของอาหารก่อนรับประทาน หากอาหารมีกลิ่น สี หรือรสผิดปกติ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน
 • แยกอาหารดิบกับอาหารสุกออกจากกัน
 • เก็บอาหารในภาชนะที่สะอาด ปิดฝาให้มิดชิด และเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทิ้งไว้นาน

หากมีอาการสงสัยว่าอาหารเป็นพิษ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ฟื้นฟู ตาล้า ตาบวม ใต้ตาหมองคล้ำ ใส่เทอรั่มเครื่องมือแพทย์ก่อนนอน

https://c.lazada.co.th/t/c.YY9gem

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts