เตือนสารพิษใน “บุหรี่ไฟฟ้า” เสี่ยงทำให้เกิด “ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย”

เตือนสารพิษใน บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงทำให้เกิด ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย 01 02

กรมควบคุมโรค เตือนสารพิษใน “บุหรี่ไฟฟ้า” เสี่ยงทำให้เกิด “ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย” พร้อมย้ำเป็นสินค้าทำลายสุขภาพ มีสารพิษ เสพติดอันตราย

สารพิษในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น นิโคติน สารก่อมะเร็ง สารก่อภูมิแพ้ สารเคมีอันตราย สารโลหะหนัก สารระเหยอินทรีย์ สารเติมแต่งกลิ่นและรส สารแต่งสี เป็นต้น ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารพิษเหล่านี้สามารถส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและตีบตัน ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

  • นิโคติน เป็นสารเสพติดที่ทำให้เกิดอาการใจสั่น ความดันโลหิตสูง และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้หลอดเลือดหดตัว ทำให้เลือดไหลเวียนได้น้อยลง
  • สารก่อมะเร็ง เช่น อะโรมาติกอะมินส์ เบนซีน และฟอร์มัลดีไฮด์ สารเหล่านี้สามารถทำลายเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและตีบตัน
  • สารก่อภูมิแพ้ เช่น น้ำมันหอมระเหย และสารแต่งกลิ่นและรส สารเหล่านี้สามารถทำให้หลอดเลือดอักเสบ ทำให้หลอดเลือดหดตัว
  • สารเคมีอันตราย เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ อะโครเลน และอะซิโทน สารเหล่านี้สามารถทำลายเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดเสียหาย
  • สารโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ตะกั่ว และนิกเกิล สารเหล่านี้สามารถสะสมในร่างกายและทำลายเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด
  • สารระเหยอินทรีย์ เช่น ไดเอทิลีนไกลคอล โพรพิลีนไกลคอล และอะซิตัลดีไฮด์ สารเหล่านี้สามารถทำให้หลอดเลือดอักเสบ

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 2.66 เท่า และหากสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับสูบบุหรี่มวนทุกวัน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 4.62 เท่า

นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้ายังเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อในช่องปาก เป็นต้น

จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อที่ระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน เพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทำลายสุขภาพ มีสารพิษ เสพติดอันตราย ไม่ควรนำมาใช้เด็ดขาด

หากต้องการเลิกบุหรี่ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักสูบบุหรี่บำบัด เพื่อรับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่อย่างเหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts