เฉพาะ iPhone 15 เท่านั้นที่จะได้รับตัวเลือกสุขภาพแบตเตอรี่ใหม่ใน iOS 17.1 Beta

เฉพาะ iPhone 15 เท่านั้นที่จะได้รับตัวเลือกสุขภาพแบตเตอรี่ใหม่ใน iOS 17.1 Beta 01

ตัวเลือกใหม่เหล่านี้รวมถึง

  • เปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตเตอรี่ แสดงเปอร์เซ็นต์ความจุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
  • สถานะแบตเตอรี่ แสดงว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพใด
  • ข้อมูลสุขภาพแบตเตอรี่ แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ตัวเลือกเหล่านี้มีให้สำหรับ iPhone 15 เท่านั้น เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่เรียกว่า “แบตเตอรี่เซลล์แบบปรับสภาพ” แบตเตอรี่เหล่านี้มีการออกแบบที่แตกต่างจากแบตเตอรี่แบบเดิมของ Apple และจำเป็นต้องมีการจัดการที่แตกต่างกัน

สรุป

เฉพาะ iPhone 15 เท่านั้นที่จะได้รับตัวเลือกสุขภาพแบตเตอรี่ใหม่ใน iOS 17.1 Beta ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึงเปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตเตอรี่ สถานะแบตเตอรี่ และข้อมูลสุขภาพแบตเตอรี่

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แบตเตอรี่เซลล์แบบปรับสภาพของ Apple ประกอบด้วยเซลล์ขนาดเล็กหลายเซลล์ที่เชื่อมต่อกัน เซลล์เหล่านี้สามารถปรับสภาพได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานได้เมื่อเวลาผ่านไป

iPhone 15 จะใช้แบตเตอรี่เซลล์แบบปรับสภาพเป็นมาตรฐาน แบตเตอรี่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบเดิมของ Apple

ตัวเลือกสุขภาพแบตเตอรี่ใหม่ใน iOS 17.1 Beta จะช่วยให้ผู้ใช้ iPhone 15 สามารถติดตามสุขภาพแบตเตอรี่ของตนได้ดีขึ้น ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุปัญหาแบตเตอรี่และดำเนินการแก้ไขได้หากจำเป็น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts