เงินดิจิทัล 10,000 บาท นโยบายของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี 2566

เงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี 2566 03

เงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี 2566 โดยจะนำเงินจำนวนดังกล่าวแจกให้กับประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจะได้รับเงินครั้งเดียว 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินดิจิทัลเพื่อไทย”

เงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้แก่ ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าสวัสดิการชุมชน ร้านค้าชุมชน ร้านค้าทั่วไป และร้านค้าออนไลน์

เงินดิจิทัล 10,000 บาท คาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567

ข้อดีของเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
 • เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อเสียของเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • อาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น
 • อาจเกิดปัญหาการทุจริต
 • อาจทำให้ร้านค้าขึ้นราคาสินค้าและบริการ

ปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งในปี 2566 และจะสามารถดำเนินนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทได้หรือไม่ หากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและสามารถดำเนินนโยบายนี้ได้จริง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ

ในด้านบวก เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย

ในด้านลบ เงินดิจิทัล 10,000 บาท อาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น เนื่องจากมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ อาจเกิดปัญหาการทุจริตหากมีการทุจริตในการแจกจ่ายเงินดิจิทัล และอาจทำให้ร้านค้าขึ้นราคาสินค้าและบริการ

สรุปแล้ว เงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นนโยบายที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากพรรคเพื่อไทยสามารถดำเนินนโยบายนี้ได้จริง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ

เงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี 2566 02

ข้อดีของเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะถูกแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจะได้รับเงินครั้งเดียว 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินดิจิทัลเพื่อไทย” เงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าและบริการจากร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างงานให้กับประชาชน

 • บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับภาวะชะลอตัว ประชาชนจำนวนมากกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเหล่านี้ได้ โดยช่วยให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะถูกแจกจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เงินดิจิทัลเพื่อไทย” ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน นอกจากนี้ เงินดิจิทัลยังช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าท้องถิ่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น

ข้อเสียของเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • อาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น

การแจกเงินจำนวนมากให้กับประชาชนอาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น เนื่องจากมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้น

 • อาจเกิดปัญหาการทุจริต

หากมีการทุจริตในการแจกจ่ายเงินดิจิทัล เช่น การปลอมแปลงบัตรประชาชนหรือแอบอ้างรับเงินแทนผู้อื่น อาจทำให้เงินดิจิทัลถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การนำไปใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็น หรือนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

 • อาจทำให้ร้านค้าขึ้นราคาสินค้าและบริการ

ร้านค้าบางแห่งอาจขึ้นราคาสินค้าและบริการเพื่อรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

หากพรรคเพื่อไทยสามารถดำเนินนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทได้จริง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ

ในด้านบวก เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย

ในด้านลบ เงินดิจิทัล 10,000 บาท อาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น เนื่องจากมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ อาจเกิดปัญหาการทุจริตหากมีการทุจริตในการแจกจ่ายเงินดิจิทัล และอาจทำให้ร้านค้าขึ้นราคาสินค้าและบริการ

โดยสรุปแล้ว เงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นนโยบายที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากพรรคเพื่อไทยสามารถดำเนินนโยบายนี้ได้จริง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts