อาหารที่ดีและไม่ดีสำหรับสุนัข

อาหารที่ดีและไม่ดีสำหรับสุนัข 02

อาหารสำหรับสุนัขที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน อาหารควรมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ในปริมาณที่เหมาะสม โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับสุนัข เพราะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับสุนัข ไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน และวิตามินและเกลือแร่จำเป็นสำหรับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

  • ย่อยง่าย อาหารควรย่อยง่ายเพื่อไม่ให้สุนัขมีปัญหาทางเดินอาหาร อาหารที่มีเส้นใยสูงจะช่วยในการย่อยอาหารและขับถ่าย
  • มีรสชาติที่สุนัขชอบ อาหารควรมีรสชาติที่สุนัขชอบ เพื่อให้สุนัขรับประทานอาหารได้อย่างเพียงพอ

อาหารสุนัขที่ไม่ดี

อาหารสำหรับสุนัขที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงดังนี้

  • อาหารที่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่ง สารปรุงแต่ง เช่น สี สีกลิ่น และรสชาติ อาจทำให้สุนัขมีปัญหาสุขภาพได้ เช่น อาการแพ้หรือระคายเคือง อาหารที่มีส่วนผสมของสารกันบูด สารกันบูดอาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองในสุนัข อาหารที่มีส่วนผสมของอาหารที่ไม่เหมาะสม อาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น กระดูก เนื้อดิบ หัวหอม และกระเทียม อาจทำให้สุนัขมีปัญหาสุขภาพได้ เช่น ปัญหาทางเดินอาหาร ปัญหาไต และปัญหาตับ

วิธีการเลือกอาหารสำหรับสุนัข

ในการเลือกอาหารสำหรับสุนัข ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • อายุของสุนัข สุนัขแต่ละช่วงวัยมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน อาหารสำหรับสุนัขโตจะมีส่วนผสมของโปรตีนน้อยกว่าอาหารสำหรับลูกสุนัข เนื่องจากสุนัขโตต้องการพลังงานน้อยกว่า
  • ขนาดของสุนัข สุนัขแต่ละขนาดมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน อาหารสำหรับสุนัขขนาดใหญ่จะมีปริมาณอาหารต่อมื้อมากกว่าอาหารสำหรับสุนัขขนาดเล็ก
  • กิจกรรมของสุนัข สุนัขที่เคลื่อนไหวมากต้องการสารอาหารมากกว่าสุนัขที่เคลื่อนไหวน้อย
  • ปัญหาสุขภาพของสุนัข หากสุนัขมีปัญหาสุขภาพ ควรเลือกอาหารที่มีส่วนผสมที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพของสุนัข

เจ้าของสุนัขควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการเลือกอาหารสำหรับสุนัขที่เหมาะกับสุนัขของตนเอง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts