อายุ 40 มีลูกได้ไหม? ช้าไปหรือไม่ถ้าอยากมีลูกตอนนี้

อายุ 40 มีลูกได้ไหม ช้าไปหรือไม่ถ้าอยากมีลูกตอนนี้ 01 (2)

โอกาสการตั้งครรภ์ของผู้หญิงจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น โดยผู้หญิงอายุ 40 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติประมาณ 10% ต่อเดือน ซึ่งถือว่าต่ำกว่าอัตราการตั้งครรภ์ของผู้หญิงอายุ 25 ปี ที่มีอัตราการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติประมาณ 25% ต่อเดือน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการตั้งครรภ์ของผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่

 • อายุของผู้หญิง
 • สุขภาพของผู้หญิง
 • สุขภาพของสามี
 • พันธุกรรม
 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ภาวะแทรกซ้อน

ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด เช่น

 • ภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • ภาวะคลอดก่อนกำหนด
 • ทารกน้ำหนักน้อย
 • ทารกพิการแต่กำเนิด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และหลังคลอดในผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่

 • อายุของผู้หญิง
 • สุขภาพของผู้หญิง
 • สุขภาพของสามี
 • พันธุกรรม
 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

การดูแลสุขภาพ

อายุ 40 มีลูกได้ไหม ช้าไปหรือไม่ถ้าอยากมีลูกตอนนี้ 02

ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปที่วางแผนจะมีลูก ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ เช่น การสูบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยาบางชนิด

การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจะช่วยให้ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปมีสุขภาพที่ดีพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และการดูแลลูก นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด

ความพร้อมด้านอื่น ๆ

นอกจากความพร้อมด้านสุขภาพแล้ว ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปที่วางแผนจะมีลูก ควรพิจารณาความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น

 • ความพร้อมด้านการเงิน
 • ความพร้อมด้านจิตใจ

ความพร้อมด้านการเงินจะช่วยให้ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปสามารถดูแลลูกได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ความพร้อมด้านจิตใจจะช่วยให้ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์และการดูแลลูก

สรุปแล้ว ผู้หญิงอายุ 40 ปี ยังคงสามารถมีลูกได้ แต่ควรรีบดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากโอกาสการตั้งครรภ์จะลดลงตามอายุที่มากขึ้น นอกจากนี้ ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts