อัปเดท ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 กันยายน 2566

อัปเดท ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 กันยายน 2566 02


ตามข้อมูลของ OR และ BCP ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของไทย ระบุว่า ราคาน้ำมันขายปลีกสำหรับวันพรุ่งนี้ (24 กันยายน 2566) ยังคงเท่ากับวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ยังคงปรับลดราคาลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันเบนซิน

  • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคาลิตรละ 39.68 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ 40.78 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคาลิตรละ 37.64 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคาลิตรละ 37.29 บาท

ราคาน้ำมันดีเซล

  • ดีเซล B7 ราคาลิตรละ 29.94 บาท
  • ดีเซล B10 ราคาลิตรละ 29.94 บาท
  • ดีเซล B20 ราคาลิตรละ 29.94 บาท

แนวโน้มราคาน้ำมันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันในอนาคต คาดว่าจะยังคงผันผวนสูง โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน ได้แก่:

  • อุปสงค์และอุปทาน: อุปสงค์น้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว และอุปทานน้ำมันที่ลดลงจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
  • นโยบายของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC+) OPEC+ กำลังพิจารณาที่จะปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง
  • ปัจจัยด้านสภาพอากาศ: สภาพอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาวอาจส่งผลให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น

โดยสรุป คาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้น เนื่องจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะยาวอาจลดลงได้ หาก OPEC+ ปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน และเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts