อยากติดโซลาเซลล์ ต้องทำยังไงบ้าง?

อยากติดโซลาเซลล์ ต้องทำยังไงบ้าง 03

อธิบายขั้นตอนการติดตั้งโซลาเซลล์โดยละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมพื้นที่

 • ทำความสะอาดหลังคาและบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ติดตั้ง เพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือเศษวัสดุที่อาจทำให้การติดตั้งไม่ราบรื่น
 • ตรวจสอบสภาพหลังคาว่าแข็งแรงและทนทานต่อน้ำหนักของแผงโซลาเซลล์หรือไม่ หากหลังคาไม่แข็งแรง อาจต้องเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: การติดตั้งโครงยึด

 • ติดตั้งโครงยึดแผงโซลาเซลล์บนหลังคา โดยให้โครงยึดยึดแน่นกับโครงสร้างหลังคาอย่างมั่นคง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงยึดติดตั้งในแนวระนาบและตั้งฉากกับพื้น เพื่อให้แผงโซลาเซลล์ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3: การติดตั้งแผงโซลาเซลล์

 • ติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนโครงยึด โดยให้แผงโซลาเซลล์หันหน้าไปทางทิศใต้ เพื่อให้ได้รับแสงแดดมากที่สุด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงโซลาเซลล์ติดตั้งอย่างแน่นหนาและปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 4: การติดตั้งสายไฟ

 • เดินสายไฟจากแผงโซลาเซลล์ไปยังอุปกรณ์ควบคุม โดยควรเดินสายไฟตามเส้นทางที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินสายไฟผ่านบริเวณที่มีความชื้น
 • เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5: การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม

 • ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบโซลาเซลล์ โดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในที่ที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 6: การติดตั้งมิเตอร์

 • ติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยติดตั้งมิเตอร์ในที่ที่ปลอดภัยและสามารถมองเห็นได้ง่าย

ทั้งนี้ ขั้นตอนการติดตั้งโซลาเซลล์อาจแตกต่างกันไปตามขนาดของระบบและประเภทของแผงโซลาเซลล์ ทางที่ดีควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนการติดตั้ง

ระยะเวลาในการติดตั้งโซลาเซลล์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-2 วัน โดยขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและสภาพพื้นที่ติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการติดโซลาเซลล์ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ ประเภทของแผงโซลาเซลล์ และบริษัทติดตั้ง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000-500,000 บาท

อยากติดโซลาเซลล์ ต้องทำยังไงบ้าง 01

ประโยชน์ของการติดโซลาเซลล์

 • ลดค่าไฟฟ้า
 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • เพิ่มมูลค่าให้กับบ้าน
 • เป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า

ข้อควรพิจารณาก่อนติดโซลาเซลล์

 • ทิศทางของหลังคา ควรหันไปทางทิศใต้เพื่อให้ได้รับแสงแดดมากที่สุด
 • สภาพของหลังคา ควรแข็งแรงและทนทานต่อน้ำหนักของแผงโซลาเซลล์
 • ระยะห่างจากสายไฟแรงสูง ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร

หากท่านสนใจติดโซลาเซลล์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทติดตั้งโซลาเซลล์หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts