หูไม่ดี นอนน้อย-มากเกินไป เสี่ยง ‘อัลไซเมอร์’ โรคที่ไม่ใช่หลงๆลืมๆ

หูไม่ดี นอนน้อย-มากเกินไป เสี่ยง 'อัลไซเมอร์' โรคที่ไม่ใช่หลงๆลืมๆ 02

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นภาวะเสื่อมของสมองที่ส่งผลต่อความจำ ความคิด และพฤติกรรม โรคนี้มักเริ่มมีอาการให้เห็นเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ก็สามารถพบได้กับคนอายุน้อยกว่าเช่นกัน

อาการของโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่

 • มีปัญหาด้านความจำ
 • มีปัญหาด้านการใช้ภาษา
 • มีปัญหาด้านการตัดสินใจ
 • มีปัญหาด้านการคิดคำนวณ
 • มีปัญหาด้านพฤติกรรม

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มีการรักษาเพื่อบรรเทาอาการและชะลอการดำเนินของโรค

การศึกษาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงบางประการที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่

 • อายุ
 • ประวัติครอบครัว
 • ภาวะอ้วน
 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • โรคหัวใจ
 • ภาวะซึมเศร้า
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า ปัญหาการได้ยินและปัญหาการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย

ปัญหาการได้ยิน

การได้ยินที่ไม่ดีอาจทำให้สมองต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อประมวลผลเสียง ซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมของสมองได้ การศึกษาพบว่า คนที่มีปัญหาการได้ยินมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น 2-4 เท่า

ปัญหาการนอนหลับ

การนอนหลับมีความสำคัญต่อสุขภาพสมอง การนอนหลับไม่เพียงพออาจทำให้สมองเสื่อมได้ การศึกษาพบว่า คนนอนหลับน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคืนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น 30%

แนวทางการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

ยังไม่มีวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่แน่นอน แต่มีแนวทางบางประการที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ ได้แก่

 • ควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ
 • รักษาสุขภาพสมองด้วยการคิด เรียนรู้ และท้าทายตัวเองอยู่เสมอ
 • นอนหลับให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts