หุ้นไทยน่าซื้อ 2566 สำหรับมือใหม่

หุ้นไทยตัวไหน น่าซื้อในปี 2566 นี้ 01

หุ้นไทยน่าซื้อในปี 2566 ดังนี้

หุ้นกลุ่มพลังงาน

หุ้นกลุ่มพลังงานได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้อุปทานน้ำมันโลกลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

หุ้นกลุ่มพลังงานที่น่าสนใจ ได้แก่

 • PTT
 • PTTEP
 • BANPU
 • BCP

หุ้นกลุ่มการเงิน

หุ้นกลุ่มการเงินได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น

หุ้นกลุ่มการเงินที่น่าสนใจ ได้แก่

 • KBANK
 • BBL
 • SCB
 • CIMBT

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดที่สูง และประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • SC
 • LH
 • AP
 • QH

หุ้นกลุ่มค้าปลีก

หุ้นกลุ่มค้าปลีกได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อของประชาชนที่ฟื้นตัว เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจฟื้นตัว

หุ้นกลุ่มค้าปลีกที่น่าสนใจ ได้แก่

 • CPALL
 • MAKRO
 • CRC
 • HMPRO

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ได้แก่

 • COM7
 • JMT
 • JMART
 • KCE

หุ้นขนาดเล็กและกลาง

หุ้นขนาดเล็กและกลาง (Small-cap และ Mid-cap) มีโอกาสเติบโตได้ดีในปี 2566 เนื่องจากมีมูลค่าที่ถูกกว่าหุ้นขนาดใหญ่ (Large-cap) และมีโอกาสเติบโตสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่

หุ้นขนาดเล็กและกลางที่น่าสนใจ ได้แก่

 • BE8
 • ONEE
 • MC
 • ZEN
 • SAPPE
หุ้นไทยตัวไหน น่าซื้อในปี 2566 นี้ 03

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทและปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ราคาหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ต่อไปนี้เป็นปัจจัยเฉพาะของบริษัทที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้น:

 • ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เช่น กำไร รายได้ หนี้สิน กระแสเงินสด
 • แนวโน้มการเติบโตของบริษัท
 • คู่แข่งของบริษัท
 • ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อประเมินว่าบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีโอกาสเติบโตในอนาคตหรือไม่

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts