หุ้นปันผลระยะยาว มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้าง

หุ้นปันผลระยะยาวคือ หุ้นของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยหุ้นปันผลระยะยาวมักเป็นหุ้นของธุรกิจที่มีพื้นฐานดีและมั่นคง สามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

โดยทั่วไปแล้ว หุ้นปันผลระยะยาวมักเป็นหุ้นที่มีลักษณะดังนี้

 • ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ธุรกิจมีกำไรสุทธิที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ธุรกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
 • ธุรกิจมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง

หุ้นปันผลระยะยาวเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้จากเงินปันผลในระยะยาว โดยนักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน

 • แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
 • แนวโน้มกำไรสุทธิของธุรกิจ
 • ฐานะทางการเงินของธุรกิจ
 • นโยบายการจ่ายปันผลของธุรกิจ

นอกจากนี้ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นปันผลระยะยาวจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายงานผลประกอบการของบริษัท บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบ

ตัวอย่างหุ้นปันผลระยะยาวในประเทศไทย ได้แก่

 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (TLI)
 • บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC)
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)
 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)
 • บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
หุ้นปันผลระยะยาว มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้าง 01 (1)

อัตราการเติบโตของหุ้นปันผลระยะยาวนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ แนวโน้มกำไรสุทธิของธุรกิจ ฐานะทางการเงินของธุรกิจ นโยบายการจ่ายปันผลของธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น

โดยเฉลี่ยแล้ว หุ้นปันผลระยะยาวมักจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าหุ้นทั่วไป อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของหุ้นปันผลระยะยาวนั้นก็ไม่แน่นอน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

สำหรับตัวอย่างหุ้นปันผลระยะยาวในประเทศไทย อัตราการเติบโตของหุ้นปันผลระยะยาวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-20% ดังต่อไปนี้

หุ้นอัตราการเติบโต (5 ปี)
SCC18%
BKI15%
TLI10%
SCCC15%
CPF20%
TBEV15%
CPALL15%
BJC10%
BBL15%
หุ้นปันผลระยะยาว มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้าง 02

นักลงทุนควรพิจารณาอัตราการเติบโตของหุ้นปันผลระยะยาวเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินมูลค่าของหุ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของหุ้นปันผลระยะยาวเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการประเมินมูลค่าของหุ้นเท่านั้น นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ความมั่นคงของธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัท ฯลฯ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts