หุ้นน่าลงทุนของ เซ็นทรัล

หุ้นน่าลงทุนของ เซ็นทรัล 02

หุ้นที่น่าจะลงทุนในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลคือ หุ้น CPN หรือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลเฟสติวัล ทั่วประเทศ หุ้น CPN ยังมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลให้กับร้านค้าต่างๆ อีกด้วย

เหตุผลที่หุ้น CPN น่าลงทุน ได้แก่

 • ธุรกิจห้างสรรพสินค้าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและจำนวนประชากร
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นผู้นำตลาดในไทย มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และหลากหลาย
 • บริษัทมีทีมบริหารที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ หุ้น CPN ยังมีปัจจัยบวกจากแผนการลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในไทยอีก 10 สาขาภายในปี 2566 และวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หุ้น CPN ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ได้แก่

 • การแข่งขันในธุรกิจห้างสรรพสินค้าค่อนข้างสูง
 • ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจห้างสรรพสินค้า
 • ปัจจัยการเมืองและภัยธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจห้างสรรพสินค้า
หุ้นน่าลงทุนของ เซ็นทรัล 03

ธุรกิจห้างสรรพสินค้าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและจำนวนประชากร เนื่องจากห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น สินค้าไอที สินค้าตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นผู้นำตลาดในไทย มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 36 สาขา มีพื้นที่เช่ารวมกว่า 1.6 ล้านตารางเมตร

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และหลากหลาย โดยลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มคนเมืองที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงสูง ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มครอบครัวอีกด้วย

บริษัทมีทีมบริหารที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ โดยทีมบริหารของบริษัทส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกมาอย่างยาวนาน ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หุ้น CPN ยังมีปัจจัยบวกจากแผนการลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในไทยอีก 10 สาขาภายในปี 2566 และวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หุ้น CPN ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ได้แก่

 • การแข่งขันในธุรกิจห้างสรรพสินค้าค่อนข้างสูง เนื่องจากมีห้างสรรพสินค้ารายใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งห้างสรรพสินค้าจากผู้ประกอบการภายในประเทศและห้างสรรพสินค้าจากต่างประเทศ
 • ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจห้างสรรพสินค้า เนื่องจากผู้คนอาจลดการจับจ่ายใช้สอยลง
 • ปัจจัยการเมืองและภัยธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจห้างสรรพสินค้า เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจทำให้ผู้คนไม่กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอย

โดยสรุปแล้ว หุ้น CPN เป็นหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

ต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่นักลงทุนอาจพิจารณาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้น CPN

 • แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจและจำนวนประชากร
 • แนวโน้มพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
 • การแข่งขันในธุรกิจห้างสรรพสินค้า
 • ภาวะเศรษฐกิจมหภาค
 • ปัจจัยการเมืองและภัยธรรมชาติ
 • แผนการลงทุนของบริษัท
 • ฐานะทางการเงินของบริษัท

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้น CPN จากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายงานผลประกอบการของบริษัท บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts