หยุด “โรคสายตาขี้เกียจ” ในเด็ก บันไดแรกก่อนสู่วัยเรียน

หยุด โรคสายตาขี้เกียจ ในเด็ก บันไดแรกก่อนสู่วัยเรียน 03

โรคสายตาขี้เกียจ (Amblyopia) คือ ภาวะที่เด็กมีระดับการมองเห็นผิดปกติ กล่าวคือ การที่ตาข้างใดข้างหนึ่งมองเห็นได้ไม่ดี หรือเห็นได้ไม่ชัดเท่าอีกข้างหนึ่ง ซึ่งดวงตาข้างที่มองเห็นไม่ชัดนั้นเกิดจากการสูญเสียพัฒนาการการมองเห็น โดยเราจะเรียกว่า ตาขี้เกียจโรคสายตาขี้เกียจเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็ก พบได้ประมาณ 2-4% ของเด็กทั่วโลก โรคนี้มักพบได้ในช่วงวัยเด็กก่อนอายุ 7 ปี เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการการมองเห็นกำลังเจริญเติบโต สาเหตุของโรคสายตาขี้เกียจมีดังนี้

  • สายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว ตาเอียง ตาเหล่โรคตา เช่น ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อมโรคทางระบบประสาท เช่น สมองพิการ

อาการของโรคสายตาขี้เกียจอาการของโรคสายตาขี้เกียจอาจไม่ชัดเจนหรือสังเกตได้ยากในเด็กเล็ก พ่อแม่จึงควรพาเด็กไปตรวจสายตาเป็นประจำตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ อาการของโรคสายตาขี้เกียจที่อาจพบได้ ได้แก่

  • เด็กมองภาพซ้อนเด็กเอียงศีรษะหรือหลับตาข้างหนึ่งเวลามองเด็กเดินชนสิ่งของบ่อยๆเด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง

การรักษาโรคสายตาขี้เกียจ

หยุด โรคสายตาขี้เกียจ ในเด็ก บันไดแรกก่อนสู่วัยเรียน 01

การรักษาโรคสายตาขี้เกียจควรเริ่มตั้งแต่อายุ 3-7 ปี โดยการรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค ดังนี้

  • สายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว ตาเอียง ตาเหล่ จะได้รับการรักษาด้วยการใส่แว่นตาหรือผ่าตัดแก้ไขสายตาโรคตา เช่น ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม จะได้รับการรักษาตามโรคนั้นๆโรคทางระบบประสาท เช่น สมองพิการ จะได้รับการรักษาตามโรคนั้นๆ

นอกจากการรักษาตามสาเหตุแล้ว การรักษาโรคสายตาขี้เกียจอีกวิธีหนึ่งคือ การปิดตาข้างที่ดี เพื่อให้ตาข้างที่มองเห็นไม่ชัดได้ทำงานมากขึ้น ระยะเวลาในการปิดตาจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก โดยเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ปิดตาข้างที่ดีวันละ 2-3 ชั่วโมง เด็กอายุ 3-7 ปี ปิดตาข้างที่ดีวันละ 4-6 ชั่วโมงการปิดตาข้างที่ดีอาจทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจหรือร้องไห้ได้ พ่อแม่จึงควรอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงความจำเป็นของการรักษา และควรให้กำลังใจเด็กในระหว่างการรักษาการป้องกันโรคสายตาขี้เกียจวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคสายตาขี้เกียจคือ การพาเด็กไปตรวจสายตาเป็นประจำตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ พ่อแม่ควรดูแลสุขภาพตาของเด็กให้แข็งแรง ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์มือถือในระยะใกล้พาเด็กออกไปเล่นกลางแจ้งเพื่อให้ดวงตาได้มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆให้ลูกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตา เช่น ผักใบเขียว ผลไม้ที่มีวิตามินเอ ซี อี

โรคสายตาขี้เกียจเป็นภาวะที่รักษาได้ หากได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เด็กจะสามารถมองเห็นได้ปกติ แต่หากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป เด็กอาจสูญเสียการมองเห็นถาวรได้ ดังนั้น พ่อแม่จึงควรใส่ใจดูแลสุขภาพตาของเด็กอย่างใกล้ชิด

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts