หม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่นไหนดี ราคาไม่เกิน 3,000 บาท

หม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่นไหนดี ราคาไม่เกิน 3,000 บาท

การเลือกซื้อหม้อหุงข้าว

ในการเลือกซื้อหม้อหุงข้าว ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดความจุของหม้อหุงข้าว ควรเลือกขนาดความจุให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
 • ประเภทของหม้อหุงข้าว ควรเลือกประเภทของหม้อหุงข้าวให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
 • ฟังก์ชันการใช้งาน ควรเลือกหม้อหุงข้าวที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงกับความต้องการใช้งาน
 • ราคา ควรเลือกหม้อหุงข้าวที่มีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณ

หม้อหุงข้าวเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน การเลือกซื้อหม้อหุงข้าวควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ให้ดี เพื่อให้ได้หม้อหุงข้าวที่ตรงกับความต้องการใช้งาน

Philips HD3030

หม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่นไหนดี ราคาไม่เกิน 3,000 บาท 01 (1)
 • ขนาดความจุ 1.0 ลิตร
 • ฟังก์ชันการใช้งาน: หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก
 • คุณสมบัติพิเศษ: หม้อเคลือบสารกันติด
 • ราคาประมาณ 1,000 บาท

หม้อหุงข้าวดิจิตอล Philips HD3030 เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก 2-3 คน ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส มีฟังก์ชันการใช้งานครบครัน เช่น หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก หม้อเคลือบสารกันติดช่วยให้ทำความสะอาดง่าย

Sharp KS-COM18

หม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่นไหนดี ราคาไม่เกิน 3,000 บาท 02
 • ขนาดความจุ 1.8 ลิตร
 • ฟังก์ชันการใช้งาน: หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก
 • คุณสมบัติพิเศษ: หม้อเคลือบสารกันติด
 • ราคาประมาณ 1,200 บาท

หม้อหุงข้าวดิจิตอล Sharp KS-COM18 เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง 4-5 คน ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส มีฟังก์ชันการใช้งานครบครัน เช่น หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก หม้อเคลือบสารกันติดช่วยให้ทำความสะอาดง่าย

Tefal RK522166

หม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่นไหนดี ราคาไม่เกิน 3,000 บาท 03
 • ขนาดความจุ 1.2 ลิตร
 • ฟังก์ชันการใช้งาน: หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก เค้ก
 • คุณสมบัติพิเศษ: หม้อเคลือบสารกันติด หม้อเคลือบสารเคลือบหินอ่อน
 • ราคาประมาณ 2,000 บาท

หม้อหุงข้าวดิจิตอล Tefal RK522166 เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก 2-3 คน ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส มีฟังก์ชันการใช้งานครบครัน เช่น หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก และเค้ก หม้อเคลือบสารกันติดและหม้อเคลือบสารเคลือบหินอ่อนช่วยให้ทำความสะอาดง่าย ข้าวสุกนุ่ม น่ารับประทาน

Toshiba RC-18NMF(WT)A

หม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่นไหนดี ราคาไม่เกิน 3,000 บาท 04
 • ขนาดความจุ 1.8 ลิตร
 • ฟังก์ชันการใช้งาน: หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก เค้ก
 • คุณสมบัติพิเศษ: หม้อเคลือบสารกันติด หม้อเคลือบสารเคลือบหินอ่อน
 • ราคาประมาณ 2,500 บาท

หม้อหุงข้าวดิจิตอล Toshiba RC-18NMF(WT)A เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง 4-5 คน ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส มีฟังก์ชันการใช้งานครบครัน เช่น หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก และเค้ก หม้อเคลือบสารกันติดและหม้อเคลือบสารเคลือบหินอ่อนช่วยให้ทำความสะอาดง่าย ข้าวสุกนุ่ม น่ารับประทาน

Panasonic SR-HB101

หม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่นไหนดี ราคาไม่เกิน 3,000 บาท 05
 • ขนาดความจุ 1.0 ลิตร
 • ฟังก์ชันการใช้งาน: หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก
 • คุณสมบัติพิเศษ: หม้อเคลือบสารกันติด
 • ราคาประมาณ 2,000 บาท

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอเนกประสงค์ Panasonic SR-HB101 เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก 2-3 คน ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส มีฟังก์ชันการใช้งานครบครัน เช่น หุงข้าวขาว หุงข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวต้ม โจ๊ก และยังสามารถใช้เป็นหม้อต้ม นึ่ง ตุ๋น ฯลฯ ได้อีกด้วย หม้อเคลือบสารกันติดช่วยให้ทำความสะอาดง่าย

ทั้งนี้ การเลือกซื้อหม้อหุงข้าวดิจิตอลราคาไม่เกิน 3,000 บาท ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดความจุของหม้อหุงข้าว ควรเลือกขนาดความจุให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว หากมีสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน ควรเลือกขนาดความจุ 1.0-1.2 ลิตร หากมีสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน ควรเลือกขนาดความจุ 1.5-1.8 ลิตร และหากมีสมาชิกในครอบครัว 6 คนขึ้นไป ควรเลือกขนาดความจุ 2.0 ลิตรขึ้นไป
 • ฟังก์ชันการใช้งาน ควรเลือกหม้อหุงข้าวที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงกับความต้องการใช้งาน เช่น หากต้องการหม้อหุงข้าวที่สามารถทำข้าวเหนียวได้ ควรเลือกหม้อหุงข้าวที่มีโปรแกรมหุงข้าวเหนียว หากต้องการหม้อหุงข้าวที่รักษาอุณหภูมิข้าวให้อุ่นได้นาน ควรเลือกหม้อหุงข้าวที่มีโหมดรักษาอุณหภูมิข้าว หากต้องการหม้อหุงข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น หม้อเคลือบสารกันติด หม้อเคลือบสารเคลือบหินอ่อน หม้อเคลือบเซรามิก เป็นต้น ควรเลือกหม้อหุงข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้น

หากต้องการหม้อหุงข้าวดิจิตอลที่ใช้งานง่าย ฟังก์ชันครบครัน ราคาไม่แพง แนะนำให้เลือก Philips HD3030 หรือ Sharp KS-COM18 หากต้องการหม้อหุงข้าวดิจิตอลที่ใช้งานง่าย ฟังก์ชันครบครัน ราคาคุ้มค่า แนะนำให้เลือก Tefal RK522166 หรือ Toshiba RC-18NMF(WT)A และหากต้องการหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่ใช้งานง่าย ฟังก์ชันครบครัน ราคาประหยัด แนะนำให้เลือก Panasonic SR-HB101

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts