สูตรคำนวน รีไฟแนนบ้านให้คุ้มค่าในยุคนี้ที่ดอกเบี้ยแพง

สูตรคำนวน รีไฟแนนซ์บ้านให้คุ้มค่า มีอยู่ด้วยกัน 3 สูตรหลักๆ ดังนี้

สูตรคำนวน รีไฟแนนบ้านให้คุ้มค่า 01

สูตรที่ 1: คำนวณดอกเบี้ยที่ประหยัดได้

ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้จากการรีไฟแนนซ์บ้าน หมายถึง ดอกเบี้ยที่คุณจ่ายน้อยลงในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีจากการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ สูตรนี้คำนวณจากเงินต้นคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ และระยะเวลาของอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ธนาคารใหม่เสนอ

ตัวอย่าง

สมมติว่าเงินต้นคงเหลือของคุณอยู่ที่ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยของธนาคารเดิมอยู่ที่ 6% และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารใหม่ที่คุณต้องการรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 5% โดยคุณต้องการรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่เป็นเวลา 5 ปี

ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ x จำนวนปี

= 1,000,000 x (6 – 5) x 5

= 100,000 บาท

จากตัวอย่าง คุณจะประหยัดดอกเบี้ยได้ 100,000 บาท จากการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่เป็นเวลา 5 ปี

สูตรที่ 2: คำนวณระยะเวลาคืนเงินที่สั้นลง

สูตรคำนวน รีไฟแนนบ้านให้คุ้มค่า 02

ระยะเวลาคืนเงินที่สั้นลงจากการรีไฟแนนซ์บ้าน หมายถึง ระยะเวลาที่คุณใช้ผ่อนชำระบ้านจนหมดก่อนกำหนดจากการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ สูตรนี้คำนวณจากเงินต้นคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยเดิม อัตราดอกเบี้ยใหม่ และยอดผ่อนชำระต่อเดือน

ตัวอย่าง

สมมติว่าเงินต้นคงเหลือของคุณอยู่ที่ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยของธนาคารเดิมอยู่ที่ 6% และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารใหม่ที่คุณต้องการรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 5% โดยยอดผ่อนชำระต่อเดือนของคุณอยู่ที่ 25,000 บาท

ระยะเวลาคืนเงินที่สั้นลง = (เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ยใหม่ – อัตราดอกเบี้ยเดิม) / (ยอดผ่อนชำระต่อเดือน – ยอดผ่อนชำระต่อเดือนเดิม))

= (1,000,000 x (5 – 6) / (25,000 – 25,000))

= 10 ปี

จากตัวอย่าง ระยะเวลาคืนเงินของคุณจะสั้นลงจาก 20 ปี เป็น 10 ปี จากการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่

สูตรที่ 3: คำนวณเงินสดที่จะได้รับ

เงินสดที่จะได้รับจากการรีไฟแนนซ์บ้าน หมายถึง เงินสดที่คุณจะได้รับจากการรีไฟแนนซ์บ้าน โดยสูตรนี้คำนวณจากเงินต้นคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยเดิม อัตราดอกเบี้ยใหม่ และระยะเวลาคืนเงินเดิม

ตัวอย่าง

สมมติว่าเงินต้นคงเหลือของคุณอยู่ที่ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยของธนาคารเดิมอยู่ที่ 6% และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารใหม่ที่คุณต้องการรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 5% โดยระยะเวลาคืนเงินเดิมของคุณอยู่ที่ 20 ปี

เงินสดที่จะได้รับ = (เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ยใหม่ – อัตราดอกเบี้ยเดิม) x (ระยะเวลาคืนเงินเดิม) / 12)

= (1,000,000 x (5 – 6) x 20 / 12)

= 66,667 บาท

จากตัวอย่าง คุณจะมีเงินสดก้อนใหญ่ 66,667 บาท จากการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการรีไฟแนนซ์บ้าน

นอกเหนือจากสูตรการคำนวณดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ ระยะเวลาคืนเงินที่สั้นลง และเงินสดที่จะได้รับแล้ว คุณควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ในการรีไฟแนนซ์บ้านด้วย เช่น

  • อัตราดอกเบี้ยของธนาคารใหม่ จะต้องต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเดิม

  • ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ จะต้องไม่สูงจนเกินไป

  • เงื่อนไขการผ่อนชำระของธนาคารใหม่ จะต้องเหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของคุณ

  • ความมั่นคงทางการเงินของคุณ จะต้องเพียงพอต่อการผ่อนชำระหนี้บ้าน

หากคุณกำลังพิจารณารีไฟแนนซ์บ้าน ควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อเสนอจากธนาคารต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts