สาเหตุของโรคเบาหวาน อาการ วิธีควบคุม และวิธีการรักษา

โรคเบาหวาน คือ ภาวะเรื้อรังที่ร่างกายไม่สามารถผลิตหรือใช้ฮอร์โมนอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ คล้ายกับรถยนต์ที่ระบบจ่ายน้ำมันทำงานผิดพลาด ทำให้เครื่องยนต์เผาผลาญน้ำมันได้ไม่เต็มที่ น้ำมันจึงล้น

สาเหตุของโรคเบาหวาน

สาเหตุของโรคเบาหวาน อาการ วิธีควบคุม และวิธีการรักษา 01
 • พันธุกรรม: เปรียบเสมือนการสืบทอดรหัสลับที่มีโอกาสพัฒนาเป็นโรค
 • ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน: เช่นเดียวกับการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป เครื่องยนต์ก็ทำงานหนักขึ้น
 • ขาดการออกกำลังกาย: ร่างกายไม่ได้เผาผลาญพลังงาน เปรียบเสมือนการจอดรถไว้เฉยๆ
 • พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม: การทานอาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตสูง เปรียบเสมือนการเติมน้ำมันผิดประเภท
 • อายุ: การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา คล้ายกับเครื่องยนต์ที่เก่าลง
 • ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่น ๆ: เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เปรียบเสมือนการมีโรคประจำตัวที่เพิ่มความเสี่ยง

อาการ

 • ปัสสาวะบ่อย: ร่างกายพยายามกำจัดน้ำตาลส่วนเกินออกทางปัสสาวะ เปรียบเสมือนการระบายน้ำมันที่ล้นออก
 • กระหายน้ำมาก: ร่างกายสูญเสียน้ำไปกับปัสสาวะ เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด ต้องการน้ำหล่อเย็น
 • อ่อนเพลีย: ร่างกายขาดพลังงาน เปรียบเสมือนรถที่น้ำมันหมด
 • น้ำหนักลด: ร่างกายเผาผลาญกล้ามเนื้อแทนไขมัน เปรียบเสมือนการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่สำรอง
 • หิวบ่อย: ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่กินน้ำมันไม่

วิธีควบคุม

 • ควบคุมอาหาร: เลือกทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ใยอาหาร โปรตีน และไขมันดี เน้นผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม เปรียบเสมือนการเติมน้ำมันที่เหมาะสม
 • ออกกำลังกาย: อย่างน้อย 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ เปรียบเสมือนการขับเคลื่อนเครื่องยนต์
 • ควบคุมน้ำหนัก: ให้ BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ เปรียบเสมือนการลดภาระของเครื่องยนต์
 • งดสูบบุหรี่: เปรียบเสมือนการลดมลพิษต่อเครื่องยนต์
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ: เปรียบเสมือนการพักเครื่องยนต์

การรักษา

 • ยา: มีหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ยาฉีด อินซูลิน เปรียบเสมือนการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำมัน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม: ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ เปรียบเสมือนการเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่
สาเหตุของโรคเบาหวาน อาการ วิธีควบคุม และวิธีการรักษา 02

ภาวะแทรกซ้อน

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด: เปรียบเสมือนการอุดตันของระบบหล่อเลี้ยง
 • โรคหลอดเลือดสมอง: เปรียบเสมือนการอุดตันในระบบประสาท
 • โรคไตวาย: เปรียบเสมือนระบบกรองทำงานผิดพลาด
 • โรคประสาทเสื่อม: เปรียบเสมือนระบบไฟฟ้าทำงานผิดพลาด
 • โรคตา: เปรียบเสมือนระบบมองเห็นทำงานผิดพลาด
 • โรคเท้า: เปรียบเสมือนระบบรองรับทำงานผิดพลาด

การป้องกัน

 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง: เปรียบเสมือนการดูแลรักษารถยนต์
 • **ควบคุมน้ำหนัก

พิกัดซื้อที่ตรวจเบาหวาน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts