สายพันธุ์โควิด-19 ใหม่แพร่กระจายไปทั่วโลก

สายพันธุ์โควิด-19 ใหม่แพร่กระจายไปทั่วโลก
สายพันธุ์โควิด-19 ใหม่แพร่กระจายไปทั่วโลก 01

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า สายพันธุ์โควิด-19 ใหม่ที่เรียกว่า XBB.1.16 หรือ “อาร์คทูรัส” (Arcturus) กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก สายพันธุ์นี้ถูกพบครั้งแรกในอินเดียในเดือนมกราคม 2566 และปัจจุบันพบแล้วในมากกว่า 50 ประเทศ

อาร์คทูรัสเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.10.1 และ BA.2.75 ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์นี้แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆ

อาร์คทูรัสมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์โอมิครอนเดิมถึง 2 เท่า โดยการศึกษาบางชิ้นพบว่า อาร์คทูรัสมีความสามารถในการแพร่กระจายในอากาศได้มากกว่าสายพันธุ์โอมิครอนเดิมถึง 3 เท่า

นอกจากนี้ อาร์คทูรัสยังมีแนวโน้มที่จะหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆ การศึกษาบางชิ้นพบว่า อาร์คทูรัสสามารถหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาได้มากกว่าสายพันธุ์โอมิครอนเดิมถึง 2 เท่า

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความรุนแรงของสายพันธุ์อาร์คทูรัส WHO กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงของสายพันธุ์นี้

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังจับตาดูการแพร่กระจายของสายพันธุ์อาร์คทูรัสอย่างใกล้ชิด โดยบางประเทศได้เริ่มดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติม เช่น การเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ

อาการของสายพันธุ์อาร์คทูรัส

อาการของสายพันธุ์อาร์คทูรัส ส่วนใหญ่เหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆ ของโควิด-19 ได้แก่

 • ไข้สูง
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • มีน้ำมูก
 • จมูกไม่ได้กลิ่น
 • ปวดศีรษะ
 • อ่อนเพลีย

อย่างไรก็ตาม รายงานบางชิ้นพบว่า สายพันธุ์อาร์คทูรัสอาจทำให้เกิดอาการเยื่อบุตาอักเสบได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ของโควิด-19

มาตรการป้องกัน

มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ยังคงมีความสำคัญ แม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตาม มาตรการเหล่านี้ ได้แก่

 • สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
 • ล้างมือบ่อยๆ
 • เว้นระยะห่างทางสังคม
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย

นอกจากนี้ ควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อโควิด-19

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts