สลากออมสินคืออะไร? มีข้อดีอย่างไร?

สลากออมสินคืออะไร มีข้อดีอย่างไร 02

สลากออมสิน คือการฝากเงินแบบมีดอกผล โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนด และมีโอกาสลุ้นรางวัลตามลำดับผลการออกรางวัล นอกจากนี้ ดอกเบี้ยและรางวัลที่ได้รับจากสลากออมสินยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย

ประเภทของสลากออมสิน

สลากออมสินมีให้เลือกหลายประเภท ขึ้นอยู่กับอายุการฝาก ดังนี้

 • สลากออมสินสามัญ มีอายุการฝาก 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 1 ล้านบาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 500,000 บาท รางวัลที่ 4 มูลค่า 200,000 บาท รางวัลที่ 5 มูลค่า 100,000 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 200 บาท
 • สลากออมสินพิเศษ มีอายุการฝาก 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 2 ล้านบาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 1 ล้านบาท รางวัลที่ 4 มูลค่า 500,000 บาท รางวัลที่ 5 มูลค่า 200,000 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 5,000 บาท รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 500 บาท
 • สลากออมสินดิจิทัล มีอายุการฝาก 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.60% ต่อปี รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 1 ล้านบาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 500,000 บาท รางวัลที่ 4 มูลค่า 200,000 บาท รางวัลที่ 5 มูลค่า 100,000 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 200 บาท

การฝากสลากออมสิน

ผู้ฝากสลากออมสินจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีเงินฝากขั้นต่ำ 50 บาท การฝากสลากออมสินสามารถทำได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยขั้นตอนการฝากมีดังนี้

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน
 2. แจ้งความประสงค์ในการฝากสลากออมสิน
 3. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและจำนวนเงินฝาก
 4. ชำระเงินค่าฝาก
 5. รับสลากออมสิน

การไถ่ถอนสลากออมสิน

ผู้ฝากสามารถไถ่ถอนสลากออมสินได้ก่อนครบอายุ โดยจะได้รับเงินต้นคืนและดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมไถ่ถอน 2% ขั้นตอนการไถ่ถอนสลากออมสินมีดังนี้

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน
 2. แจ้งความประสงค์ในการไถ่ถอนสลากออมสิน
 3. แสดงสลากออมสิน
 4. รับเงินต้นคืนและดอกเบี้ย

ประโยชน์ของการฝากสลากออมสิน

การฝากสลากออมสินมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • เป็นการออมเงินระยะยาว
 • ได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนด
 • มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล
 • ดอกเบี้ยและรางวัลที่ได้รับได้รับการยกเว้นภาษี

สรุปได้ว่า สลากออมสิน เป็นรูปแบบการออมเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นการออมเงินระยะยาวที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง และยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอีกด้วย

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts