สถานที่ท่องเที่ยวภาคอิสาน

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอิสาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกกันว่าภาคอีสาน เป็นภาคที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 168,855 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย

ภาคอีสานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ดังนี้

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอิสาน 01
 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของภาคอีสาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความงดงามของธรรมชาติและสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีภูเขาหินปูนสูงชัน ยอดเขาภูเรือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของภาคอีสาน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาภูพาน
 • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทิวทัศน์ภูเขาหินปูนที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าชมความงามของธรรมชาติ และชมทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้า
 • อุทยานแห่งชาติภูหลวง จังหวัดเลย เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าชมทุ่งหญ้าและดอกไม้ป่านานาชนิด
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้า และชมดอกไม้ป่านานาชนิด
 • อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวสามารถชมภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 4,000 ปี
 • อุทยานแห่งชาติแก่งสามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีแก่งหินขนาดใหญ่เรียงรายสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมแก่งหินและชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำโขง

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอิสาน 02
 • ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทหินแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ เป็นปราสาทหินที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างขอมและอยุธยา
 • นครจำปาสัก จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของภาคอีสาน เป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองขอมโบราณ
 • วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม เป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอีสาน
 • วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดดเด่นด้วยเจดีย์หินอ่อนสีขาว
 • วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จังหวัดเลย เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา โดดเด่นด้วยเจดีย์หินสีชมพู

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอิสาน 03
 • บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่พบเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับสำริด
 • พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดอุดรธานี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคอีสาน
 • พิพิธภัณฑ์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่พบในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

นอกจากนี้ ภาคอีสานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ตลาดน้ำหนองคาย หมู่บ้านอีสานบ้านหวาย หมู่บ้านคีรีวงกต หมู่บ้านดอนแซะ หมู่บ้านดอนตาล เป็นต้น

ภาคอีสานเป็นภาคที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย และประวัติศาสตร์อันยาวนานได้อย่างเต็มที่

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts