วิธีแคปหน้าจอคอม


วิธีแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์มีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่ใช้ ต่อไปนี้เป็นวิธีแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป:

วิธีแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์ Windows

วิธีแคปหน้าจอคอมม 02
  • ใช้ปุ่ม Print Screen

กดปุ่ม Print Screen (PrtScn) บนแป้นพิมพ์ จะทำให้ภาพหน้าจอทั้งหมดถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด จากนั้นสามารถเปิดโปรแกรมแก้ไขภาพ เช่น Paint หรือ Microsoft Word เพื่อวางภาพหน้าจอ

  • ใช้โปรแกรม Snipping Tool

โปรแกรม Snipping Tool เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows ใช้สำหรับแคปหน้าจอเฉพาะส่วนที่ต้องการ โดยเปิดโปรแกรม Snipping Tool จากนั้นเลือกโหมดการแคปหน้าจอที่ต้องการ เช่น แคปหน้าจอทั้งหมด แคปหน้าจอหน้าต่างปัจจุบัน หรือแคปหน้าจอส่วนที่ต้องการ จากนั้นลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการแคปหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ

  • ใช้โปรแกรมอื่นๆ

นอกจากโปรแกรม Snipping Tool แล้ว ยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการแคปหน้าจอได้ เช่น Greenshot, ShareX, และ Lightshot โปรแกรมเหล่านี้มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น การแคปหน้าจอแบบเลื่อนลง การบันทึกวิดีโอหน้าจอ และการปรับแต่งภาพหน้าจอ

วิธีแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์ Mac

วิธีแคปหน้าจอคอมม 03
  • ใช้ปุ่ม Command + Shift + 3

กดปุ่ม Command + Shift + 3 บนแป้นพิมพ์ จะทำให้ภาพหน้าจอทั้งหมดถูกบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPG ไว้ในโฟลเดอร์ Screenshots

  • ใช้ปุ่ม Command + Shift + 4

กดปุ่ม Command + Shift + 4 บนแป้นพิมพ์ จากนั้นลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการแคปหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ

  • ใช้โปรแกรมอื่นๆ

นอกจากปุ่มลัดแล้ว ยังสามารถแคปหน้าจอด้วยโปรแกรมอื่นๆ เช่น Grab, Screenflow, และ Camtasia โปรแกรมเหล่านี้มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น การแคปหน้าจอแบบเลื่อนลง การบันทึกวิดีโอหน้าจอ และการปรับแต่งภาพหน้าจอ

วิธีแคปหน้าจอโทรศัพท์

  • โทรศัพท์ Android

โทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่สามารถแคปหน้าจอได้โดยการกดปุ่ม Power และปุ่ม Volume Down ค้างไว้พร้อมกัน

  • โทรศัพท์ iPhone

โทรศัพท์ iPhone สามารถแคปหน้าจอได้โดยการกดปุ่ม Power และปุ่ม Home ค้างไว้พร้อมกัน

  • โทรศัพท์อื่นๆ

โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นๆ อาจใช้วิธีแคปหน้าจอที่แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อดูวิธีแคปหน้าจอ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts