วิธีแก้ปัญหา Apple Music เสียงเบาที่คุณทำได้เอง

วิธีแก้ปัญหา Apple Music เสียงเบาที่คุณทำได้เอง 02

หากเพลงใน Apple Music ของคุณมีเสียงเบา คุณสามารถลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้เพื่อแก้ไขได้

 1. ตรวจสอบการตั้งค่าระดับเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในระดับที่ดังเพียงพอแล้ว หากระดับเสียงต่ำเกินไป เสียงเพลงก็จะเบาไปด้วย

 • บน iPhone หรือ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง > ระดับเสียง แล้วปรับระดับเสียงให้ดังขึ้น
 • บน Mac: ไปที่ การตั้งค่าระบบ > เสียง > ระดับเสียง แล้วปรับระดับเสียงให้ดังขึ้น
 1. ตรวจสอบการตั้งค่าคุณภาพเสียง

Apple Music รองรับคุณภาพเสียงระดับ Lossless และ Hi-Res Lossless ซึ่งต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วและอุปกรณ์ที่รองรับ หากคุณใช้คุณภาพเสียงที่ต่ำลง เสียงเพลงก็จะเบากว่าคุณภาพเสียงที่สูงขึ้น

 • บน iPhone หรือ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > คุณภาพเสียง แล้วเลือกคุณภาพเสียงที่สูงขึ้น
 • บน Mac: ไปที่ แอปเปิ้ล > ระบบ Preferences > เพลง > คุณภาพเสียง แล้วเลือกคุณภาพเสียงที่สูงขึ้น
 1. ปิดใช้งาน “ปรับเสียงอัตโนมัติ”

คุณสมบัติ “ปรับเสียงอัตโนมัติ” ของ Apple Music จะปรับระดับเสียงของเพลงให้ดังขึ้นหรือเบาลงโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการฟังของคุณ หากคุณปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เสียงเพลงจะคงระดับเสียงที่เท่ากันเสมอ

 • บน iPhone หรือ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > เพลง แล้วปิดใช้งาน “ปรับเสียงอัตโนมัติ”
 • บน Mac: ไปที่ แอปเปิ้ล > ระบบ Preferences > เพลง แล้วปิดใช้งาน “ปรับเสียงอัตโนมัติ”
 1. รีเซ็ตการตั้งค่าเสียง

หากลองใช้วิธีแก้ปัญหาข้างต้นแล้ว เสียงเพลงของคุณยังไม่ดังขึ้น คุณอาจลองรีเซ็ตการตั้งค่าเสียงของอุปกรณ์ของคุณได้ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทั้งหมดกลับสู่ค่าเริ่มต้น

 • บน iPhone หรือ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต แล้วแตะ รีเซ็ตการตั้งค่าเสียง
 • บน Mac: ไปที่ แอปเปิ้ล > ระบบ Preferences > ทั่วไป > รีเซ็ต แล้วแตะ รีเซ็ตการตั้งค่าเสียง

หากลองใช้วิธีแก้ปัญหาทั้งหมดข้างต้นแล้ว เสียงเพลงของคุณยังไม่ดังขึ้น คุณอาจต้องติดต่อ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเพิ่มเติมบางประการในการปรับปรุงคุณภาพเสียงของ Apple Music:

 • ใช้หูฟังหรือลำโพงคุณภาพสูง
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ที่มีความเร็วสูง
 • ปิดใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่อาจใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือทรัพยากร CPU ของคุณ
 • อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts