วิธีเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 10 Gbps บน iPhone 15 Pro ด้วยสาย USB-C

วิธีเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 10 Gbps บน iPhone 15 Pro ด้วยสาย USB-C 01 (1)

iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max มาพร้อมกับพอร์ต USB-C ใหม่ ซึ่งช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วถึง 10 Gbps นี่เป็นความเร็วที่เร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับพอร์ต Lightning ที่ใช้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจำกัดความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลไว้ที่ 480 Mbps

หากต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 10 Gbps ของ iPhone 15 Pro คุณจะต้องใช้สาย USB-C ที่รองรับความเร็วสูงสุดนี้

สาย USB-C ส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายในปัจจุบันรองรับความเร็วสูงสุด 5 Gbps หรือ 10 Gbps อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบคุณสมบัติของสายเคเบิลก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่ารองรับความเร็วที่คุณต้องการ

นอกจากสายเคเบิลแล้ว คุณยังต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับความเร็วสูงสุด 10 Gbps ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังถ่ายโอนไฟล์จาก iPhone 15 Pro ไปยังคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ต USB-C ที่รองรับความเร็ว 10 Gbps

วิธีเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 10 Gbps บน iPhone 15 Pro ด้วยสาย USB-C 02 (1)

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 10 Gbps บน iPhone 15 Pro:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสาย USB-C ที่รองรับความเร็วสูงสุด 10 Gbps
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลด้วยรองรับความเร็ว 10 Gbps ด้วยเช่นกัน
  3. เชื่อมต่อ iPhone 15 Pro ของคุณกับอุปกรณ์โดยใช้สาย USB-C
  4. เปิด iPhone 15 Pro ของคุณ
  5. บน iPhone 15 Pro ของคุณ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ
  6. ค้นหา “การเชื่อมต่อ USB”
  7. หากความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลแสดงเป็น “10 Gbps” แสดงว่าคุณกำลังใช้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด

หากความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลแสดงเป็น “5 Gbps” หรือต่ำกว่า แสดงว่าคุณกำลังใช้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำกว่าที่เป็นไปได้ ในกรณีนี้ คุณอาจต้องตรวจสอบสายเคเบิลหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts