วิธีลดอาการปวดตา ตาล้า จากจอคอม

วิธีลดอาการปวดตา ตาล้า จากจอคอม 02

พักสายตาบ่อยๆ

การพักสายตาบ่อยๆ จะช่วยให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลาย ซึ่งช่วยลดอาการปวดตา ตาล้าได้ วิธีพักสายตาง่ายๆ สามารถทำได้ดังนี้

  • ทุกๆ 20 นาที เป็นเวลา 20 วินาที ให้หันไปมองวัตถุที่อยู่ไกลๆ เช่น ต้นไม้ ท้องฟ้า เป็นต้น
  • หลับตาพักสายตาสักครู่
  • ขยับกล้ามเนื้อตาไปมา

ปรับความสว่างของหน้าจอ

วิธีลดอาการปวดตา ตาล้า จากจอคอม 03

ความสว่างของหน้าจอที่จ้าเกินไปหรือมืดเกินไป อาจทำให้ดวงตาต้องเพ่งมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้อาการปวดตา ตาล้าแย่ลง ควรปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยให้หน้าจอไม่จ้าเกินไปจนทำให้แสบตา แต่ก็ไม่มืดเกินไปจนทำให้มองเห็นตัวอักษรไม่ชัด

ปรับระยะห่างระหว่างตากับหน้าจอ

ระยะห่างระหว่างตากับหน้าจอที่เหมาะสมจะช่วยให้ดวงตาไม่ต้องเพ่งมากจนเกินไป ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดตา ตาล้าได้ ควรปรับระยะห่างระหว่างตากับหน้าจอให้เหมาะสม โดยให้หน้าจออยู่ห่างจากตาประมาณ 20-24 นิ้ว

ใช้น้ำตาเทียม

น้ำตาเทียมจะช่วยหล่อลื่นดวงตาและบรรเทาอาการตาแห้ง ซึ่งอาจทำให้ปวดตา ตาล้าได้

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย รวมถึงอาการปวดตา ตาล้าด้วย ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที

วิธีป้องกันอาการปวดตา ตาล้า

นอกจากวิธีลดอาการปวดตา ตาล้าแล้ว ยังสามารถป้องกันอาการปวดตา ตาล้าได้ ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการจ้องมองหน้าจอเป็นเวลานานๆ หากจำเป็นต้องจ้องมองหน้าจอเป็นเวลานาน ควรพักสายตาบ่อยๆ
  • ปรับแสงสว่างให้เหมาะสม ควรปรับแสงสว่างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ไม่จ้าเกินไปหรือมืดเกินไป
  • ปรับระยะห่างระหว่างตากับหน้าจอ ควรปรับระยะห่างระหว่างตากับหน้าจอให้เหมาะสม
  • สวมแว่นกรองแสงสีน้ำเงิน แว่นกรองแสงสีน้ำเงินจะช่วยป้องกันแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอที่อาจทำให้ดวงตาล้าได้
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตา เช่น ผักและผลไม้ที่มีวิตามินเอและซี

อาการปวดตา ตาล้าที่รุนแรง

หากมีอาการปวดตา ตาล้าอย่างรุนแรง หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ตาแดง ตาพร่ามัว ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอย่างถูกต้อง แพทย์อาจตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการปวดตา ตาล้า และอาจให้การรักษาที่เหมาะสม เช่น การใช้ยาหยอดตาหรือยารับประทาน เป็นต้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts