วิธีปรับแต่งปุ่มแอ็คชันบน iPhone 15 Pro

วิธีปรับแต่งปุ่มแอ็คชันบน iPhone 15 Pro 01

iPhone 15 Pro มีปุ่มแอ็คชันใหม่แทนสวิตช์ปิดเปิดเสียงแบบเดิม ปุ่มนี้สามารถตั้งค่าให้ทำงานหลายอย่างได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เปิดหรือปิดเสียง ถ่ายภาพหน้าจอ หรือใช้ Siri

ต่อไปนี้เป็นวิธีปรับแต่งปุ่มแอ็คชันบน iPhone 15 Pro:

  1. เปิดการตั้งค่า
  2. แตะ “ปุ่มแอ็คชัน”
  3. เลือกการทำงานที่คุณต้องการกำหนดให้กับปุ่มแอ็คชัน

มีตัวเลือกการทำงานต่อไปนี้:

  • เปิด/ปิดเสียง: ปุ่มแอ็คชันจะเปิดหรือปิดเสียงของ iPhone
  • ถ่ายภาพหน้าจอ: ปุ่มแอ็คชันจะถ่ายภาพหน้าจอของหน้าจอปัจจุบัน
  • ใช้ Siri: ปุ่มแอ็คชันจะเปิดใช้งาน Siri
  • เปิดโหมดโฟกัส: ปุ่มแอ็คชันจะเปิดโหมดโฟกัสที่เลือกไว้
  • ใช้แอป: ปุ่มแอ็คชันจะเปิดแอปที่เลือกไว้

คุณสามารถปรับแต่งปุ่มแอ็คชันเพิ่มเติมได้โดยแตะตัวเลือก “ตัวเลือก” ในส่วนการทำงานที่เลือก

ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกการทำงาน “เปิด/ปิดเสียง” คุณสามารถปรับแต่งได้ว่าปุ่มแอ็คชันจะเปิดหรือปิดเสียงเมื่อกดปุ่มค้างไว้

คุณสามารถปรับแต่งปุ่มแอ็คชันได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts