วิธีกินยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ด

วิธีกินยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ด 02

วิธีกินยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ด มีดังนี้

  1. กินยาคุมฉุกเฉินทันทีที่รู้ว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์
  2. ยาคุมฉุกเฉินแบบเม็ดเดียว 1 เม็ด มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% หากกินภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และประสิทธิภาพจะลดลงตามระยะเวลาที่กินยาล่าช้าออกไป
  3. หากกินยาคุมฉุกเฉินแล้ว ยังคงมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ควรใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมในการกินยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ด:

  • ยาคุมฉุกเฉินสามารถกินได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรอบประจำเดือน
  • ยาคุมฉุกเฉินอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และเลือดออกกะปริบกะปรอยได้
  • หากมีอาการแพ้ยาหรือมีอาการรุนแรง ควรไปพบแพทย์

สำหรับยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ให้กินเม็ดแรกทันทีที่รู้ว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ จากนั้นกินเม็ดที่สองห่างกัน 12 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ยาคุมฉุกเฉินเป็นวิธีคุมกำเนิดฉุกเฉิน ไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดแบบปกติ ไม่ควรใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำ แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดแบบประจำวันร่วมกับถุงยางอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts