วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 วางแผนเที่ยว กลับบ้านต่างจังหวัด

วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 02 (1)

เดือนธันวาคม 2566 มีวันหยุดราชการทั้งหมด 4 วัน ดังนี้

  • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของชาติไทยที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงเจริญพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
  • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เป็นวันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญของชาติไทยที่ระลึกถึงวันที่คณะราษฎรได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
  • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ เนื่องจากวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันอาทิตย์ ทำให้มีการเลื่อนวันหยุดราชการมาในวันถัดไป
  • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดปีใหม่ เป็นวันสิ้นสุดปีเก่าและเริ่มต้นปีใหม่ เป็นวันหยุดยาวที่ผู้คนนิยมเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อน

หากลางานเพิ่มอีก 4 วัน ในวันที่ 4, 6, 7, 8 ธันวาคม 2566 จะได้หยุดยาวตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2566 รวม 10 วัน ซึ่งถือเป็นวันหยุดยาวที่ยาวที่สุดในรอบปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันหยุดราชการที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงเจริญพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด ประชาชนชาวไทยจึงนิยมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เช่น พิธีวางพวงมาลา การสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ การบำเพ็ญกุศล เป็นต้น
  • วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันหยุดราชการที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเช่นกัน เป็นวันรำลึกถึงวันที่คณะราษฎรได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ประชาชนชาวไทยจึงนิยมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้ เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การเสวนาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น
  • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ เนื่องจากวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันอาทิตย์ ทำให้มีการเลื่อนวันหยุดราชการมาในวันถัดไป เพื่อให้ประชาชนได้หยุดพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
  • วันหยุดปีใหม่ เป็นวันหยุดราชการที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเช่นกัน เป็นวันสิ้นสุดปีเก่าและเริ่มต้นปีใหม่ เป็นวันหยุดยาวที่ผู้คนนิยมเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อน ประชาชนชาวไทยจึงนิยมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต้อนรับปีใหม่ เช่น การประดับไฟ ธงปีใหม่ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts