วัคซีนที่เด็ก ควรได้รับตามช่วงอายุแรกเกิด – 3 ปี

วัคซีนที่เด็ก ควรได้รับตามช่วงอายุแรกเกิด – 3 ปี 01


วัคซีน BC

 • ป้องกันวัณโรค ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้
 • ฉีดเข้าชั้นผิวหนังบริเวณหน้าอกด้านซ้าย 1 ครั้ง เมื่อแรกเกิด
 • มีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น รอยแผลเป็นบริเวณที่ฉีด

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP)

 • ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ซึ่งล้วนเป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้
 • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน
 • มีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย อาเจียน มีไข้

วัคซีนโปลิโอ

 • ป้องกันโรคโปลิโอ ซึ่งเป็นโรคที่อาจทำให้เป็นอัมพาตได้
 • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 4 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน และ 1 ปีครึ่ง
 • มีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย มีไข้

วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)

 • ป้องกันหัด หัดเยอรมัน และคางทูม ซึ่งล้วนเป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้
 • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง เมื่ออายุ 12-15 เดือน และ 4-6 ปี
 • มีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย มีไข้ บางครั้งอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงได้

วัคซีน Hib

 • ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่อาจถึงแก่ชีวิตได้
 • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน
 • มีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย มีไข้

วัคซีน PCV

 • ป้องกันโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ร้ายแรงได้
 • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน
 • มีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย มีไข้

วัคซีนโรต้า

 • ป้องกันโรคท้องร่วงจากเชื้อโรต้า ซึ่งอาจทำให้เด็กขาดน้ำและเสียชีวิตได้
 • ฉีดเข้าปาก 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน
 • มีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

วัคซีนอื่นๆ

 • เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคบางโรค อาจจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่มเติม เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

ผู้ปกครองควรพาเด็กไปรับวัคซีนตามกำหนดนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts