ลงทุนแบบมือใหม่ ไม่งง ไม่ยาก

ก่อนเริ่มลงทุน

1. รู้จักตัวเอง

ลงทุนแบบมือใหม่ ไม่งง ไม่ยาก 01
 • เป้าหมายการลงทุนคืออะไร? ต้องการเงินก้อนนี้เพื่ออะไร?
  • ตัวอย่าง:
   • ซื้อบ้าน
   • เกษียณอายุ
   • เรียนต่อต่างประเทศ
 • ระยะเวลาการลงทุนนานแค่ไหน?
  • ตัวอย่าง:
   • ระยะสั้น: 1-3 ปี
   • ระยะกลาง: 3-5 ปี
   • ระยะยาว: 5 ปีขึ้นไป
 • รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน?
  • ตัวอย่าง:
   • รับความเสี่ยงได้สูง: หุ้น
   • รับความเสี่ยงได้ปานกลาง: กองทุนรวมผสม
   • รับความเสี่ยงได้ต่ำ: พันธบัตร

2. ศึกษา

 • ประเภทของการลงทุน (หุ้น กองทุนรวม ทองคำ อสังหาฯ ฯลฯ)
  • ตัวอย่าง:
   • หุ้น: ลงทุนโดยการซื้อส่วนแบ่งของบริษัท
   • กองทุนรวม: ลงทุนผ่านผู้จัดการกองทุน
   • ทองคำ: ลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 • ความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละประเภท
  • ตัวอย่าง:
   • หุ้น: ผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงสูง
   • กองทุนรวม: ผลตอบแทนปานกลาง แต่ความเสี่ยงปานกลาง
   • ทองคำ: ผลตอบแทนต่ำ แต่ความเสี่ยงต่ำ

3. เตรียมเงินทุน

 • เงินเย็นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในระยะสั้น
 • แบ่งเงินลงทุนตามเป้าหมายและระยะเวลา

เริ่มลงทุน

ลงทุนแบบมือใหม่ ไม่งง ไม่ยาก 02

1. เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อย

 • เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุน
 • ฝึกฝนประสบการณ์

2. กระจายความเสี่ยง

 • ลงทุนในหลายประเภท
 • ลงทุนในหลายบริษัท/กองทุน

3. ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

 • ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาตลาด
 • ลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนดี

ตัวอย่าง

 • เงิน 100,000 บาท
  • ลงทุนในหุ้น 50,000 บาท
  • ลงทุนในกองทุนรวม 30,000 บาท
  • ลงทุนในทองคำ 20,000 บาท

แหล่งข้อมูล

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ลงทุนด้วยความรู้ ไม่ใช่อารมณ์
 • อดทน รอคอยผลตอบแทนระยะยาว
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัย

ลงทุนอย่างชาญฉลาด มั่งคั่งอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
 • การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาและประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts