ร้องเพลงไม่เป็น ทำไงดี?

ร้องเพลงไม่เป็น ทำไงดี 02

สาเหตุของการร้องเพลงไม่เป็น

 • ขาดเทคนิคการร้องเพลง เทคนิคการร้องเพลงเป็นพื้นฐานสำคัญของการร้องเพลงที่ไพเราะและเพราะ เทคนิคการร้องเพลงที่ควรเรียนรู้ ได้แก่
  • การหายใจ การหายใจที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถร้องเพลงได้นานขึ้นและเสียงมีพลังมากขึ้น
  • การออกเสียง การออกเสียงที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายของเพลง
  • การวอร์มอัพ การวอร์มอัพจะช่วยให้ร่างกายและเสียงเตรียมพร้อมสำหรับการร้องเพลง
  • การร้องตามคีย์ การร้องเพลงให้ตรงคีย์เป็นสิ่งสำคัญในการร้องเพลงให้ไพเราะ
  • การร้องด้วยอารมณ์ การร้องเพลงด้วยอารมณ์จะช่วยให้เสียงมีเสน่ห์และน่าฟังมากขึ้น
 • ไม่มีพรสวรรค์ บางคนอาจเชื่อว่าการร้องเพลงนั้นขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ แต่ความจริงแล้วทุกคนสามารถเรียนรู้การร้องเพลงได้ พรสวรรค์เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะการร้องเพลงได้
 • ความกลัว บางคนอาจกลัวการร้องเพลงต่อหน้าคนอื่น ซึ่งอาจทำให้ร้องเพลงไม่มั่นใจและเพี้ยน การลดความกลัวจากการร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นสามารถทำได้โดยการฝึกร้องเพลงบ่อย ๆ กับเพื่อนหรือครอบครัว หรือเข้าร่วมกลุ่มร้องเพลง

วิธีแก้ไขการร้องเพลงไม่เป็น

 • ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ การร้องเพลงเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งร้องเพลงได้ดีขึ้นเท่านั้น การฝึกฝนสามารถทำได้โดยร้องเพลงตามเพลงที่ชอบ ฝึกร้องเพลงตามคีย์ ฝึกการออกเสียงที่ชัดเจน ฝึกการร้องด้วยอารมณ์ และฝึกร้องเพลงต่อหน้าคนอื่น
 • เรียนรู้เทคนิคการร้องเพลง การเรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงจะช่วยให้ร้องเพลงได้ไพเราะและเพราะมากขึ้น ในปัจจุบันมีแหล่งการเรียนรู้มากมาย เช่น หนังสือ เว็บไซต์ วิดีโอสอนร้องเพลง และครูสอนร้องเพลง
 • ร้องเพลงตามคีย์ การตั้งเสียงให้ตรงคีย์เป็นสิ่งสำคัญในการร้องเพลงให้ไพเราะ การฝึกร้องเพลงตามคีย์สามารถทำได้โดยร้องเพลงกับเครื่องดนตรีหรือแอปพลิเคชันช่วยร้องเพลง
 • ร้องเพลงด้วยอารมณ์ การร้องเพลงด้วยอารมณ์จะช่วยให้เสียงมีเสน่ห์และน่าฟังมากขึ้น การฝึกร้องเพลงด้วยอารมณ์สามารถทำได้โดยจินตนาการถึงความหมายของเพลงและถ่ายทอดออกมาผ่านเสียง
 • ฝึกร้องเพลงต่อหน้าคนอื่น การร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นอาจช่วยให้รู้สึกมั่นใจในการร้องเพลงมากขึ้น การฝึกร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นสามารถทำได้โดยเข้าร่วมกลุ่มร้องเพลงหรือร้องเพลงให้เพื่อนหรือครอบครัวฟัง

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เริ่มต้นจากการร้องเพลงที่ง่าย ๆ ก่อนที่จะร้องเพลงที่ซับซ้อน ควรเริ่มต้นจากการร้องเพลงที่ง่าย ๆ และค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนขึ้น
 • อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอาจทำให้รู้สึกไม่ดี การร้องเพลงคือการแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงให้เหมือนกับคนอื่น
 • สนุกกับการร้องเพลง การร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่ควรทำด้วยความสนุก หากรู้สึกเครียดหรือกดดัน อาจทำให้ร้องเพลงได้ไม่ดี

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ร้องเพลงไม่เป็น หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม แนะนำให้ปรึกษาครูสอนร้องเพลงหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts