รู้ทันมะเร็งเต้านม

รู้ทันมะเร็งเต้านม 01 (1)


มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดชนิดหนึ่งในผู้หญิง โดยพบประมาณ 1 ใน 8 ผู้หญิงจะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมตลอดชีวิต มะเร็งเต้านมเกิดจากเซลล์เต้านมเจริญเติบโตผิดปกติและแบ่งตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ก้อนเนื้อนี้อาจลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย เช่น กระดูก ปอด ตับ และสมอง

อาการของมะเร็งเต้านม

อาการที่อาจบ่งบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านม ได้แก่

 • มีก้อนเนื้อในเต้านม
 • เต้านมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาด
 • หัวนมบุ๋ม งุ้ม หรือเปลี่ยนสี
 • มีสารคัดหลั่งจากหัวนม
 • มีรอยบุ๋ม แดง หรือลอกที่ผิวหนังเต้านม
 • เต้านมหรือรักแร้บวม

วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ได้แก่

 • การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง (Breast Self-Examination) ควรทำทุกเดือน
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์ (Breast Examination) ควรทำทุกปี
 • การถ่ายภาพเต้านมด้วยรังสี (Mammography) ควรทำทุกปีสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

วิธีป้องกันมะเร็งเต้านม

วิธีป้องกันมะเร็งเต้านม ได้แก่

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักและผลไม้
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • เลิกสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำ

การรักษามะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งเต้านมขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง โดยการรักษาอาจประกอบด้วยการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด การให้รังสีรักษา หรือการรักษาด้วยฮอร์โมน

การติดตามผลหลังการรักษา

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมควรติดตามผลหลังการรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจหาการกลับมาของโรคหรือภาวะแทรกซ้อน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts