รู้ก่อนรวยก่อน ส่อง 5 หุ้น น่าสนใจ

รู้ก่อนรวยก่อน ส่อง 5 หุ้น น่าสนใจ 01


1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT

AOT เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารท่าอากาศยานในไทย โดยเป็นผู้ดำเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานอื่นๆ ทั่วประเทศ

ปัจจัยหนุนการเติบโตของ AOT ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ได้แก่

  • การเปิดประเทศและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ คาดว่าจะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานต่างๆ ของ AOT ฟื้นตัวจากปีก่อน โดยคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะอยู่ที่ 70-75 ล้านคนในปี 2567
  • การทยอยปรับขึ้นค่า PSC และค่า Transit/ Transfer คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับ AOT ประมาณ 10,000 ล้านบาทในปี 2567

2. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC

CRC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าแฟชั่น โดยมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

ปัจจัยหนุนการเติบโตของ CRC ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ได้แก่

  • การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายของ CRC เติบโตจากปีก่อน โดยคาดว่ายอดขายจะอยู่ที่ 2.6-2.8 แสนล้านบาทในปี 2567
  • การขยายสาขาและเปิดตัวแบรนด์ใหม่ คาดว่าจะเพิ่มยอดขายให้กับ CRC ประมาณ 10,000-15,000 ล้านบาทในปี 2567

3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN

CPN เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า โดยมีศูนย์การค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ปัจจัยหนุนการเติบโตของ CPN ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ได้แก่

  • การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายของ CPN เติบโตจากปีก่อน โดยคาดว่ายอดขายจะอยู่ที่ 1.6-1.7 แสนล้านบาทในปี 2567
  • การขยายสาขาและเปิดตัวโครงการใหม่ คาดว่าจะเพิ่มยอดขายให้กับ CPN ประมาณ 5,000-7,000 ล้านบาทในปี 2567

4. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH

RATCH เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจัยหนุนการเติบโตของ RATCH ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ได้แก่

  • ปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายจะเพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ รวมถึงการรับรู้รายได้จากโครงการ Solar farm ในประเทศเวียดนาม
  • อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากการปรับขึ้นราคาขายไฟฟ้าตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

5. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC

SCC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

ปัจจัยหนุนการเติบโตของ SCC ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ได้แก่

  • ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
  • อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากการปรับขึ้นราคาขายปูนซีเมนต์ตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของบริษัทอย่างรอบด้าน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัว ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts