ราคาทองพุ่ง วันนี้ 19 ก.ย. 66

ราคาทองพุ่ง วันนี้ 01

ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 ราคาทองคำในประเทศไทยมีดังนี้

  • ราคาทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 32,800 บาท ขายออก 32,850 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ 32,700 บาท ขายออก 32,850 บาท

ราคาทองคำในปัจจุบันยังคงมีความผันผวนสูง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเมืองโลก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้ราคาทองคำลดลง เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น นักลงทุนจะหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาลแทน

อัตราแลกเปลี่ยน

หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ราคาทองคำในประเทศไทยจะลดลง เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ราคาทองคำในประเทศไทยก็จะลดลงตามไปด้วย

ภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอจะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่แท้จริง (intrinsic value) ดังนั้นเมื่อภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ นักลงทุนจะหันไปลงทุนในทองคำเพื่อรักษามูลค่าของเงินออม

สถานการณ์ทางการเมืองโลก

สถานการณ์ทางการเมืองโลกที่ตึงเครียดจะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองโลกตึงเครียด นักลงทุนจะหันไปลงทุนในทองคำเพื่อลดความเสี่ยง

ดังนั้น ราคาทองคำในอนาคตจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ ข้างต้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts