ราคาทองคำวันนี้ (28 กันยายน 2566) ปรับลดลง 250 บาท

ราคาทองคำวันนี้ 01


ราคาทองคำวันนี้ (28 กันยายน 2566) ปรับลดลง 250 บาทจากราคาปิดเมื่อวานนี้ (27 กันยายน 2566) โดยทองคำแท่ง 96.5% ราคารับซื้อลดลงจาก 32,850 บาท เป็น 32,550 บาท ราคาขายออกลดลงจาก 32,950 บาท เป็น 32,600 บาท ทองรูปพรรณ 96.5% ราคารับซื้อลดลงจาก 32,260.48 บาท เป็น 31,957.28 บาท ราคาขายออกลดลงจาก 33,450 บาท เป็น 32,163 บาท

สาเหตุที่ราคาทองคำวันนี้ปรับลดลงมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น

  • อัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำมีความต้องการลดลง
  • ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า ราคาทองคำในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของทองคำที่ดี ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อได้

สาเหตุที่ราคาทองคำวันนี้ปรับลดลงดังนี้

อัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กำลังดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว 0.75% ในการประชุมครั้งล่าสุด และคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมครั้งต่อๆ ไป การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและทองคำ มีความต้องการลดลง เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง

นอกจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นแล้ว ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอาจส่งผลให้ความต้องการทองคำลดลง เนื่องจากนักลงทุนมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำ

ปัจจัยพื้นฐานของทองคำ

แม้ว่าราคาทองคำจะปรับลดลงในวันนี้ แต่นักวิเคราะห์มองว่า ราคาทองคำในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของทองคำที่ดี ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อได้

นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่หายากและไม่สามารถทดแทนได้ ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำมีเสถียรภาพมากกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น หุ้นและพันธบัตร

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้นักวิเคราะห์มองว่า ราคาทองคำในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ราคาทองคำจะปรับลดลงในวันนี้ก็ตาม

สรุปได้ว่า ราคาทองคำวันนี้ปรับลดลง 250 บาทจากราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยสาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า ราคาทองคำในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของทองคำที่ดี ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts