รวม 10 เรื่องจริงต้องรู้ของโรค “ไข้เลือดออก”

รวม 10 เรื่องจริงต้องรู้ของโรค “ไข้เลือดออก” 02

10 เรื่องจริงต้องรู้ของโรค “ไข้เลือดออก”

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) ซึ่งแพร่กระจายสู่คนผ่านการกัดของยุงลายตัวเมียที่เป็นพาหะ โรคนี้สามารถพบได้ทั่วโลก แต่พบมากในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. โรคไข้เลือดออกมี 4 สายพันธุ์

ไวรัสเดงกี่มี 4 สายพันธุ์ คือ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 การติดเชื้อไวรัสเดงกี่แต่ละสายพันธุ์จะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะกับสายพันธุ์นั้นๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสเดงกี่ซ้ำได้หลายครั้ง

2. อาการไข้เลือดออก

อาการไข้เลือดออกมักเริ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันภายใน 4-7 วันหลังจากถูกยุงลายกัด อาการเริ่มต้น ได้แก่

  • มีไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียส
  • ปวดศีรษะ
  • ปวดกล้ามเนื้อ
  • ปวดกระดูก
  • อ่อนเพลีย
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • ท้องเสีย

3. ระยะไข้สูง

ระยะไข้สูงมักกินเวลา 2-7 วัน ในช่วงนี้ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และปวดกระดูกอย่างรุนแรง อาจมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง ตาแดง และเลือดออกตามไรฟันหรือจมูก

4. ระยะไข้ลด

หลังจากไข้ลดลง ผู้ป่วยอาจมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่อาจมีอาการเลือดออกภายใน เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกจากเหงือก หรือเลือดออกในช่องท้อง

5. ระยะช็อค

ระยะช็อคเป็นระยะที่อันตรายที่สุดของโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเต้นเร็ว หายใจเร็ว กระสับกระส่าย และอาจหมดสติได้

6. การรักษาโรคไข้เลือดออก

การรักษาโรคไข้เลือดออกมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและควบคุมภาวะช็อค ผู้ป่วยควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มน้ำให้เพียงพอ และรับประทานยาแก้ปวดและลดไข้ ในกรณีที่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

7. การป้องกันโรคไข้เลือดออก

รวม 10 เรื่องจริงต้องรู้ของโรค “ไข้เลือดออก” 03 (1)

การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ถังน้ำ ยางรถยนต์เก่า กระถางต้นไม้ และภาชนะต่างๆ ที่เก็บน้ำขัง

8. วัคซีนไข้เลือดออก

ปัจจุบันมีวัคซีนไข้เลือดออก 2 ชนิด ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่

  • วัคซีน Dengvaxia (CYD-TDV) ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2562
  • วัคซีn CYD-TDV ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2564

9. โรคไข้เลือดออกติดต่อได้อย่างไร

โรคไข้เลือดออกติดต่อสู่คนผ่านการกัดของยุงลายตัวเมียที่เป็นพาหะ ยุงลายตัวเมียจะติดเชื้อไวรัสเดงกี่จากการกัดผู้ป่วยที่มีไข้เลือดออก เชื้อไวรัสจะอยู่ในน้ำลายของยุงลายเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ หลังจากยุงลายกัดผู้ป่วยแล้ว ยุงลายตัวเมียจะใช้เวลาประมาณ 10 วันในการแพร่เชื้อให้กับคนต่อไป

10. โรคไข้เลือดออกอันตรายอย่างไร

โรคไข้เลือดออกสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีไข้เลือดออกรุนแรงอาจเสียชีวิตได้เนื่องจากภาวะช็อค

สรุป

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ แพร่กระจายสู่คนผ่านการกัดของยุงลายตัวเมียที่เป็นพาหะ โรคนี้สามารถพบได้ทั่วโลก แต่พบมากในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts