“ยุง” ชอบกัดเด็ก ( กรุ๊ปเลือดใด ) มากที่สุด หรือชอบเป็นพิเศษ มากๆ

ยุง ชอบกัดเด็ก กรุ๊ปเลือดใด มากที่สุด หรือชอบเป็นพิเศษ มากๆ 02

ยุงชอบกัดเด็กที่มีเลือดกรุ๊ป O มากที่สุด โดยมีโอกาสถูกกัดมากกว่าเด็กที่มีเลือดกรุ๊ป A ถึง 2 เท่า ส่วนเด็กที่มีเลือดกรุ๊ป B มีโอกาสถูกกัดมากกว่าเด็กที่มีเลือดกรุ๊ป A ประมาณ 1 เท่า

สาเหตุที่ยุงชอบกัดเด็กที่มีเลือดกรุ๊ป O มากที่สุดนั้น เกิดจากโปรตีนบางชนิดในเลือดของคนที่มีเลือดกรุ๊ป O ซึ่งยุงสามารถรับรู้ได้จากสารบางตัวที่ส่งมาถึงผิวหนังของมนุษย์ โปรตีนเหล่านี้จะกระตุ้นให้ยุงปล่อยสารเคมีที่ดึงดูดยุงให้มากัดมากขึ้น

นอกจากนี้ เด็กยังมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งทำให้ยุงสามารถรับรู้ได้ในระยะไกล จึงเป็นเป้าหมายที่ยุงชอบกัดเป็นพิเศษ

ดังนั้น เด็กที่มีเลือดกรุ๊ป O จึงมีโอกาสถูกยุงกัดมากกว่าเด็กที่มีเลือดกรุ๊ปอื่น ๆ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรป้องกันยุงกัดให้เด็กอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เด็กสวมเสื้อผ้าที่ปิดเนื้อหนังมังสา ทายากันยุง และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น เศษขยะ น้ำขัง เป็นต้น

นอกจากกรุ๊ปเลือดแล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้เด็กถูกยุงกัดมากขึ้น ได้แก่

  • กลิ่นเหงื่อ
  • กลิ่นลมหายใจ
  • กลิ่นร่างกาย
  • อุณหภูมิร่างกาย
  • กิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายมาก
  • อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือต้นไม้
  • อยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม

พ่อแม่ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของเด็กที่อาจเกิดจากการถูกยุงกัด เช่น มีตุ่มแดง บวม คัน หรือมีไข้ หากเด็กมีอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts